Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR

I den lagrådsremiss som nu har presenterats för dataskyddslagen har de inkomna synpunkterna från tidigare remissrunda vägts in. Lagförslaget förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen. Många remissinstanser, däribland Srf konsulterna, har efterfrågat mer vägledning kring hur dataskyddsförordningens bestämmelser ska tolkas och tillämpas, framför allt i fråga om tillämplig rättslig grund. … Fortsätt läsa Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR