Annons

Direktavdrag eller avskrivningar

Direktavdrag eller avskrivningar
Inventarier som kostar mindre än 22 750 kr (halvt prisbasbelopp) i inköp får ju dras av direkt. Är det en tvingande regel eller kan jag välja avskrivning på fem år om det skulle vara bättre ur resultatsynpunkt i mitt lilla företag?
Regeln är inte tvingande. Du kan därför fritt välja om ett inventarieinköp av mindre värde ska dras av direkt eller redovisas som ett "vanligt" inventarium med årlig avskrivning.
Avbryta provanställning
En tjej vi har provanställd vill avbryta anställningen då hon fått erbjudande om ett fast jobb hos en annan arbetsgivare. Vad har hon för uppsägningstid?
När den anställde vill avbryta provanställningen i förtid finns inget krav på att arbetsgivaren ska underrättas i förväg. Så den anställde kan avbryta provanställningen omedelbart.

Om ni som arbetsgivare vill avbryta provanställningen eller om ni inte vill att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning, måste ni underrätta den anställde om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt ansluten, ska ni varsla berörd facklig organisation om samma sak inom samma tid, alltså minst två veckor i förväg.
Avdrag för skadestånd
Vårt bolag har betalat ett skadestånd till ett kundföretag på grund av att en maskin vi levererat inte höll den kvalité som vi hade utlovat. Är skadeståndet avdragsgillt?
Ja, skadestånd som betalats på grund av fel i levererad maskin har samband med bolagets verksamhet och är därför avdragsgillt.
Stämpelskatt vid ombildning till aktiebolag
Jag planerar att ombilda min enskilda firma till ett aktiebolag. I firman finns en hyresfastighet. Ska stämpelskatt betalas när fastigheten övergår till aktiebolaget?
Ja, aktiebolaget måste ansöka om lagfart på fastigheten eftersom det blir ett ägarbyte. Det innebär att aktiebolaget även måste betala stämpelskatt. Stämpelskatten är 4,25 procent och beräknas på det högsta av försäljningspriset och taxeringsvärdet.
Giftorättsgods eller enskild egendom
Jag är gift. Om jag ensam köper och får lagfart på en fastighet är då fastigheten giftorättsgods eller min enskilda egendom om jag och min man skulle skilja oss.
Fastigheten är giftorättsgods. För att den ska bli enskild egendom krävs att du och din man upprättar ett äktenskapsförord med en föreskrift om att fastigheten ska vara din enskilda egendom. Äktenskapsförordet måste dessutom registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.
Återbetalning villkorat aktieägartillskott
För några år sedan lämnade jag ett villkorat aktieägartillskott till mitt bolag. Nu har bolaget betalat tillbaka tillskottet. Är denna återbetalning skattepliktig?
Nej, återbetalning av villkorat aktieägartillskott behandlas skattemässigt på samma sätt som återbetalning av ett lån. Du ska därför inte beskattas för återbetalt aktieägartillskott.
Dubbel bosättning under renovering
Kan jag göra avdrag för dubbel bosättning i min inkomstdeklaration i samband med att familjens villa totalrenoverades under fyra månader 2017 och inte gick att bo i. Vi tvingades hyra en lägenhet under tiden.
Nej, det går inte att få avdrag i den situation som du beskriver. Avdrag för ökade levnadskostnader förutsätter att den dubbla bosättningen har uppstått på grund av att du tagit ett arbete på en annan ort.
Rätt valutakurs i vinstberäkningen
Jag har sålt min lägenhet i Frankrike och ska redovisa kapitalvinsten i min svenska deklaration. Köparen betalade i euro. Vilken valutakurs ska jag använda?
Om du växlade eurobetalningen till kronor inom 30 dagar från kontraktsdagen så ska du använda valutakursen vid själva växlingen vid vinstberäkningen. Gjorde du valutaväxlingen senare ska du använda valutakursen per kontraktsdagen för att beräkna försäljningspriset i kronor. Du ska då dessutom på deklarationsblankett K4 redovisa den kursvinst eller förlust som uppstod den dag du gjorde valutaväxlingen.
Skatteavdrag på utdelning
Ska det göras skatteavdrag innan den utdelning som beslutades på årets bolagsstämma i mitt aktiebolag betalas ut?
Nej, något skatteavdrag ska inte göras när det är fråga om utdelning till ägare i ett fåmansföretag.
Representationschampagne
Mitt företag bjöd på champagne för att fira en affärsuppgörelse med en kund. Kan företaget få något avdrag för detta representationstillfälle?
Avdrag för representation får inte längre göras vid inkomstbeskattningen. I stället får moms dras av på representationsutgifter för all sorts förtäring. Det gäller utgifter upp till 300 kr per person. Om champagnen kostade 300 kr eller mer per person får företaget göra momsavdrag med 75 kr per person.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa