Annons

Ingen vinstskatt vid bodelning

Ingen vinstskatt vid bodelning
Uppstår det skattekonsekvenser om del i bostadsrätt överlåts i samband med bodelning?
Nej, en bodelning utlöser ingen kapitalvinstbeskattning. Utan den som övertar bostadsrätten tar även över eventuell latent vinstskatt. Vid en framtida försäljning beräknas vinsten med ledning av ursprungligt inköpspris.
Traktamente för näringsidkare
Jag har en enskild firma i Malmö. Jag har varit på ett uppdrag under två veckor i Göteborg. Jag övernattade hos en bekant. Kan jag göra avdrag i firman för nattraktamente på samma sätt som en anställd?
Ja, du har rätt till avdrag för nattraktamente med 110 kr per natt. Reglerna är desamma som för anställda med den skillnaden att avdraget är tidsbegränsat för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. När du varit förlagd till samma ort under mer än tre månader i följd får du inte längre avdrag enligt schablon, utan endast för dina faktiska utgifter för övernattningen.
Betald middag minskar traktamente
Jag har varit på tjänsteresa med två övernattningar. En av dagarna betalade min arbetsgivare middagen. Är det riktigt att mitt traktamente för den dagen ska minskas och att jag ska beskattas för kostförmån på grund av den middagen?
Ja, traktamentet är till för att täcka dina ökade levnadskostnader under tjänsteresan. Då din arbetsgivare betalade middagen har du inte haft någon ökad levnadskostnad för middag den dagen. Därför reduceras ditt traktamente från 220 kr till 143 kr.

Eftersom arbetsgivaren betalade middagen har du erhållit en förmån som ska beskattas. Förmånsvärdet för en fri måltid är 90 kr.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa