– Vi på Srf konsulterna har en onlinekurs på plats och mallarna, i Excel-format, är fria att ladda hem, säger Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning, som nyligen nominerades till utmärkelsen Årets Kvinnliga Avtryck 2022, bland annat tack vare sitt arbete med NSRS.

NSRS, Nordic Sustainability Reporting Standard, har väckt stor uppmärksamhet, även utanför branschen. Under Srf dagen 23 februari återkom flera experter och branschföreträdare till nödvändigheten av att börja hållbarhetsrapportera nu. För att det är ett måste ur ett klimatperspektiv, för att marknaden vill det och för att ingen annan aktör ska ta den affären framför ögonen på redovisningskonsulterna och lönekonsulterna.

Vill lyfta förebilder

Lali Fjellström, med bakgrund som byråledare, fortsätter idag sitt arbete med standarden i en av NSRS arbetsgrupper.

– Standarden är utformad för små och medelstora företag. Och den kommer att fortsätta att utvecklas och förfinas i takt med användarnas önskemål och lagstiftarnas krav. Vi är nu i en fas där vi vill kommunicera med de tidiga användarna, lyfta fram deras arbete och ta in deras synpunkter i den fortsatta processen. Så har du kommit igång, vill vi att du kontaktar oss och berättar hur arbetet går. Vi lyfter gärna fram goda förebilder!

Sedan tidigare finns en grupp pilotföretag i Norden som jobbat i olika versioner av standarden, liksom i den skarpa version som släpptes i oktober 2021. Det NSRS och Srf konsulterna vill göra nu är att via goda exempel visa än fler vilken nytta standarden gör och hur den leder till nya affärer i vardagen. För konsulterna och deras kunder.

NSRS sprids

– Den där nomineringen var glädjande och är ett exempel på att medvetenheten om NSRS sprider sig och att verktyget är eftertraktat. Jag tror den här redovisningssäsongen är den sista där det är vanligare att inte göra en hållbarhetsredovisning än att göra en, konstaterar Lali Fjellström.

I sammanhanget kan konstateras att branschutmärkelsen Årets kvinnliga avtryck 2022 gick till Helen Salomonsson, vd och medgrundare till byrån Atrakta. Hon utsågs av Revisionsvärldens läsare.