Annons

Om Srf konsulterna

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

Förbundet grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

Srf konsulterna bedriver också en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.

Förbundet har cirka 7 000 medlemmar varav 3 600 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter

Srf konsulternas medlemsföretag bistår cirka 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för kompetens, erfarenhet och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenskt näringsliv.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Annons