Annons

Snabbfakta

Aktuellt, information och stöd kring penningtvättslagen

srfkonsult.se har Srf konsulterna samlat information och stöd kring penningtvättslagen som är viktig för dig som är verksam i branschen.


Aktuellt utifrån Coronas effekter

Srf konsulterna följer utvecklingen och de effekter som coronaviruset har på redovisnings- och lönebranschen samt våra svenska företag. På srfkonsult.se samlar vi vår egen coronarapportering som statusuppdatering via artikelmaterial, informationsaktiviteter, möten med myndigheter och liknande.


Aktuellt utifrån Ukrainakrisens effekter

Srf konsulterna följer utvecklingen av Ukrainakrisen. srfkonsult.se samlar vi information och artikelmaterial.


Allmän pensionsavgift

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100% av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

2024

7% av förvärvsinkomsten men högst 43 000 kronor.

2023

7% av förvärvsinkomsten men högst 42 000 kronor.


Arbetsgivaravgifter 2024

Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60%
Sjukförsäkringsavgift 3,55%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64%
Allmän löneavgift 11,62%
Summa 31,42% 
Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats. För anställda som är födda 1938–1957 ska ålderspensionsavgift betalas med 10,21%. För anställda som är födda 1958 eller senare är arbetsgivaravgifterna 31,42%.

Belopp och procentsatser (blankett K10)

Om du inte lämnat blankett K10 varje år och i efterhand behöver räkna ut hur stort ditt gränsbelopp är har vi här sammanställt vilka belopp och procentsatser som gällt i blankett K10 de senaste åren. Vi anger också vad som gäller för innevarande inkomstår. På blankett K10 räknar du ut hur stor del av utdelningen (eller vinsten vid en försäljning av aktierna) från ditt fåmansföretag som ska beskattas i kapital respektive tjänst. Skatteverket rekommenderar att du alltid lämnar blankett K10, oavsett om du tagit någon utdelning eller inte. Genom att göra det håller du reda på hur stort ditt så kallade sparade utdelningsutrymme är, vilket du behöver veta storleken på för att få ett korrekt och så fördelaktigt gränsbelopp som möjligt.
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln
Inkomstår Kronor
Inkomståret 2024 204 325 kronor
Inkomståret 2023 195 250 kronor
Inkomståret 2022 187 550 kronor
Inkomståret 2021 183 700 kronor
Inkomståret 2020 177 100 kronor
Inkomståret 2019 171 875 kronor
Inkomståret 2018 169 125 kronor
Inkomståret 2017 163 075 kronor
Inkomståret 2016 159 775 kronor
Inkomståret 2015 156 475 kronor
Inkomståret 2014 155 650 kronor
Inkomståret 2013 150 150 kronor
Inkomståret 2012 143 275 kronor
Inkomståret 2011 127 750 kronor
Inkomståret 2010 127 250 kronor
Inkomståret 2009 120 000 kronor
Inkomståret 2008 91 800 kronor
Inkomståret 2007 89 000 kronor
Inkomståret 2006 64 950 kronor
Ränta för uppräkning av sparat utdelningsutrymme
Inkomstår Procent
Inkomståret 2024 105,62 procent
Inkomståret 2023 104,94 procent
Inkomståret 2022 103,23 procent
Inkomståret 2021 103,00 procent
Inkomståret 2020 103,00 procent
Inkomståret 2019 103,51 procent
Inkomståret 2018 103,49 procent
Inkomståret 2017 103,27 procent
Inkomståret 2016 103,65 procent
Inkomståret 2015 103,90 procent
Inkomståret 2014 105,09 procent
Inkomståret 2013 104,49 procent
Inkomståret 2012 104,65 procent
Inkomståret 2011 105,84 procent
Inkomståret 2010 106,20 procent
Inkomståret 2009 105,89 procent
Inkomståret 2008 107,16 procent
Inkomståret 2007 106,54 procent
Inkomståret 2006 106,26 procent
Ränta för uppräkning av omkostnadsbeloppet enligt huvudregeln
Inkomstår Procent
Inkomståret 2024 11,62 procent
Inkomståret 2023 10,94 procent
Inkomståret 2022 9,23 procent
Inkomståret 2021 9,00 procent
Inkomståret 2020 9,00 procent
Inkomståret 2019 9,51 procent
Inkomståret 2018 9,49 procent
Inkomståret 2017 9,27 procent
Inkomståret 2016 9,65 procent
Inkomståret 2015 9,90 procent
Inkomståret 2014 11,09 procent
Inkomståret 2013 10,49 procent
Inkomståret 2012 10,65 procent
Inkomståret 2011 11,84 procent
Inkomståret 2010 12,20 procent
Inkomståret 2009 11,89 procent
Inkomståret 2008 13,16 procent
Inkomståret 2007 12,54 procent
Inkomståret 2006 12,26 procent
Takbelopp för utdelning som ska beskattas i tjänst
Inkomstår Kronor
Inkomståret 2024 6 858 000 kronor
Inkomståret 2023 6 687 000 kronor
Inkomståret 2022 6 390 000 kronor
Inkomståret 2021 6 138 000 kronor
Inkomståret 2020 6 012 000 kronor
Inkomståret 2019 5 796 000 kronor
Inkomståret 2018 5 625 000 kronor
Inkomståret 2017 5 535 000 kronor
Inkomståret 2016 5 337 000 kronor
Inkomståret 2015 5 229 000 kronor
Inkomståret 2014 5 121 000 kronor
Inkomståret 2013 5 094 000 kronor
Inkomståret 2012 4 914 000 kronor
Takbelopp för vinst som ska beskattas i tjänst
Inkomstår Kronor
Inkomståret 2024 7 620 000 kronor
Inkomståret 2023 7 430 000 kronor
Inkomståret 2022 7 100 000 kronor
Inkomståret 2021 6 820 000 kronor
Inkomståret 2020 6 680 000 kronor
Inkomståret 2019 6 440 000 kronor
Inkomståret 2018 6 250 000 kronor
Inkomståret 2017 6 150 000 kronor
Inkomståret 2016 5 930 000 kronor
Inkomståret 2015 5 810 000 kronor
Inkomståret 2014 5 690 000 kronor
Inkomståret 2013 5 660 000 kronor
Inkomståret 2012 5 460 000 kronor
Inkomståret 2011 5 210 000 kronor
Inkomståret 2010 5 110 000 kronor
Inkomståret 2009 5 090 000 kronor
Inkomståret 2008 4 800 000 kronor
Inkomståret 2007 4 590 000 kronor
Inkomståret 2006 4 450 000 kronor
Lönekrav
Inkomstår Lönekrav*
Inkomståret 2024 713 280 kronor eller 445 800 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2023 681 600 kronor eller 426 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2022 654 720 kronor eller 409 200 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2021 641 280 kronor eller 400 800 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2020 618 240 kronor eller 386 400 kronor+ 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2019 600 000 kronor eller 375 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2018 590 400 kronor eller 369 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2017 569 280 kronor eller 355 800 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2016 557 760 kronor eller 348 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2015 569 000 kronor eller 341 400 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2014 566 000 kronor eller 339 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2013 546 000 kronor eller 327 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2012 521 000 kronor eller 312 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2011 511 000 kronor eller 306 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2010 509 000 kronor eller 305 400 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2009 480 000 kronor eller 288 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2008 688 500 kronor eller 275 400 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning
Inkomståret 2007 667 500 kronor eller 267 000 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning
Inkomståret 2006 649 500 kronor eller 259 800 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning
*Lönekravet avser löner året innan inkomståret. För exempelvis inkomståret 2023 är det lönerna år 2022 som du ska räkna på.
Från och med inkomståret 2014 uppdateras inte nedanstående tabell eftersom den inte längre är aktuell på grund av ändrade regler. Lönebaserat utrymme är numera 50 procent av löneunderlaget.
Nivå på löneunderlaget där lönebaserat utrymme höjs från 25 procent till 50 procent
Inkomstår Kronor
Inkomståret 2013 3 276 000 kronor
Inkomståret 2012 3 126 000 kronor
Inkomståret 2011 3 066 000 kronor
Inkomståret 2010 3 054 000 kronor
Inkomståret 2009 2 880 000 kronor
Inkomståret 2008 2 754 000 kronor
Inkomståret 2007 2 670 000 kronor
Inkomståret 2006 2 598 000 kronor

Beskattningsbar inkomst 2024

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Bilersättning, skattefri 2024

Egen bil 25 kr/mil
Förmånsbil – diesel 12 kr/mil
Förmånsbil – eldriven För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor/mil. 9,50 kr/mil

Bilförmånsberäkning 2024

Bilförmånsberäkning för bilar som är skattepliktiga från den 1 juli 2021:Nybilspriset x 13 procent + 16 617 kr (0,29 x prisbasbeloppet 57 300 kr) + 70% av SLR + 1 procentenhet x nybilspriset (2,358 procent av nybilspriset) + Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen = Bilförmån att deklarera
Bilförmånsberäkning för bilar  som är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen 1 juli 2018 – 30 juni 2021: 16 617 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 57 300 kronor) + nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (2,62 procent) + 9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp + 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (429 750 kr) + Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen = Bilförmån att deklarera
Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018: 18 164 kronor (0,317 x prisbasbeloppet  57 300 kronor) + nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)/0,375 procent av nybilspriset + 9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp (429 750 kr) + 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp = Bilförmån att deklarera Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 229 200 kronor för inkomstår 2024 (210 000 kronor för inkomstår 2023).

Bilförmånsberäkning 2023

Bilförmånsberäkning för bilar som är skattepliktiga från den 1 juli 2021: Nybilspriset x 13 procent + 15 225 kr (0,29 x prisbasbeloppet 52 500 kr) + 70% av SLR + 1 procentenhet x nybilspriset (2,358 procent av nybilspriset) + Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen = Bilförmån att deklarera
Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare: 15 225 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 52 500 kronor) + nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (1,94 procent)/1,455 procent av nybilspriset + 9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp + 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (393 750 kr) + Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen = Bilförmån att deklarera

Bolagsskatt – juridiska personer

Statlig inkomstskatt (s k bolagsskatt) är 20,6% för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag för räkenskapsår som påbörjats 1 januari 2021 eller senare. För räkenskapsår som har påbörjats under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020 är bolagsskatten 21,4%. Påbörjades räkenskapsåret tidigare gäller 22%.


Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet. Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts – om det t.ex. är en tjänstebostad samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta. Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel. Bostadsförmån för den anställde: Vid beskattningen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).

2024

Region per år per månad
Stor-Stockholm 1553 kr 129 kr
Stor-Göteborg 1400 kr 117 kr
Stor-Malmö 1497 kr 125 kr
Kommun > 75000 invånare 1358 kr 113 kr
Tätorter i övriga kommuner 1188 kr 94 kr
Bostad belägen utanför Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö samt utanför annan tätort och dess närområde. 1018 kr 89 kr

2023

Region per år per månad
Stor-Stockholm 1485 kr 124 kr
Stor-Göteborg 1330 kr 111 kr
Stor-Malmö 1415 kr 118 kr
Kommun > 75000 invånare 1293 kr 108 kr
Övriga kommuner 1131 kr 94 kr
Utanför tätort 1018 kr 85 kr

Brytpunkt 2024

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20%), före grundavdrag.

Brytpunkten är 615 300 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång. Brytpunkten är 697 300 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkt 2023

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20%), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång. Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Dubbel bosättning 2024

Avdrag för måltider den första månaden, 87 kronor per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad.

Dubbel bosättning 2023

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad.


Egenavgift 2024

Sjukförsäkringsavgift

3,64%

Föräldraförsäkringsavgift

2,60%

Ålderspensionsavgift

10,21%

Efterlevandepensionsavgift

0,60%

Arbetsmarknadsavgift

0,10%

Arbetsskadeavgift

0,20%

Allmän löneavgift

11,62%

Summa

28,97%

2024

Personer födda 1938–1957 betalar ålderspensionsavgift med 10,21%.

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

Personer födda 1937 och tidigare betalar inga egenavgifter.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26% i stället för egenavgifter.


2023

Personer födda 1938–1956 betalar ålderspensionsavgift med 10,21%. 

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

Personer födda 1937 och tidigare betalar inga egenavgifter.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26% i stället för egenavgifter.


Egenavgift – schablonavdrag 2024

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25% på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938-1957 får du göra schablonavdrag med 10%.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20%.

Egenavgift – schablonavdrag 2023

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25% på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938-1956 får du göra schablonavdrag med 10%.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20%.


Expansionsfond 2024

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.

Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,794, alternativt takbeloppet multiplicerat med 125,94.

Expansionsfondsskatten = 20,6%


Fribelopp vid SINK

Följande ersättningar är delvis skattepliktiga för dig som beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK):

  • pension (med undantag av barnpension)
  • sjukersättning
  • aktivitetsersättning

Ersättningarna är skattepliktiga till den del det sammanlagda beloppet för varje kalendermånad överstiger det s.k. fribeloppet.

Fribeloppet motsvarar grundavdraget som den som beskattas enligt inkomstskattelagen kan få. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

2024

Fribeloppet för varje månad är 3 667 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).

2023

Fribeloppet för varje månad är 3 369 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).


Förseningsavgifter 2024

Skattedeklaration: 625 kronor och i vissa fall 1 250 kronor. Fastighetsdeklaration: 500 kronor och efter den 1 maj 2 000 kronor. Periodisk sammanställning: 1 250 kronor. Inkomstdeklaration lämnad:
 • Efter deklarationstidpunkten AB/EF = 6 250 kronor Övriga = 1 250 kronor
 • Tre månader efter deklarationstidpunkten AB/EF = 12 500 kronor Övriga = 2 500 kronor
 • Fem månader efter deklarationstidpunkten AB/EF = 18 750 kronor Övriga = 3 750 kronor
 • Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kronor, högre belopp vid längre förseningar.

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90% av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63%.


Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50%.


Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kronor om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.

2024

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 66 år) är lägst 16 800 kronor och högst 44 200 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 24 300 kronor.

2023

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 66 år) är lägst 15 400 kronor och högst 40 500 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 300 kronor.


Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

2024

Inkomstår 2024: 204 325 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2023)

2023

Inkomstår 2023: 195 250 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2022)


Gåvor till anställda, skattefria 2024

Julgåva: 550 kronor inkl. moms

Jubileumsgåva: 1 650 kronor inkl. moms

Minnesgåva: 15 000 kronor inkl. moms

Gåvor till anställda, skattefria 2023

Julgåva: 500 kronor inkl. moms

Jubileumsgåva: 1 500 kronor inkl. moms

Minnesgåva: 15 000 kronor inkl. moms


Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2024 har fastställts till 76 200 kronor  Inkomstbasbeloppet för år 2023 är 74 300 kronor

Intäktsränta på skattekontot

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Intäktsräntan är skattefri. Kostnadsräntan får du inte göra avdrag för.

Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

Räntan på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Sedan den 1 januari 2013 har basräntan varit 1,25% men den första november 2022 höjdes basräntan till 2,5%.

Basränta

Basräntan på skattekontot är 2,5% och fastställs av Skatteverket. Den beräknas till 125% av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras under året. Basräntan är alltid lägst 1,25%.

Intäktsränta
Från och med den 1 november 2022 är intäktsräntan 1,125 procent. Från och med den 1 februari 2023 är intäktsräntan 1,6875 procent. Från och med den 1 augusti 2023 är intäktsräntan 2,25 procent. När basräntan är högre än 1,25 procent blir intäktsräntan 45 procent av basräntan.
Så beräknas räntan
Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden. Varje belopp som registreras på skattekontot påverkar saldot och därmed räntan. Exempelvis medför ett omprövningsbeslut eller en försenad betalning att det uppkommer ett nytt saldo som ränteberäknas.

Kommunal skattesats, genomsnittlig

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2024 är 32,37%

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2023 är 32,23%.

Du som är begränsat skattskyldig och som valt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) betalar den genomsnittliga kommunalskatten.

Om minst 90% av din totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige har du rätt till bland annat grundavdrag och jobbskatteavdrag. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)


Konsumentprisindex (KPI) Basår 1980

Konsumentprisindex är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån. KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm.
Månad 2024 2023
januari 391,5
februari 395,82
mars 398,08
april 399,93
maj 401,19
juni 405,49
Juli 405,67
augusti 405,97
september 408,05
oktober 409,07
november 410,35
december 413,34
Källa: SCB

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.
Förmånsvärde av fria måltider 2024
 • Frukost 60 kr/dag
 • Lunch eller middag 120 kr/dag
 • Helt fri kost (minst tre måltider) 300 kr/dag
Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.
Kostförmån, personalfester och intern representation: Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån, till exempel vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda.Fri kost kan vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall:
 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • FN-personal
Om de anställda får fri kost som inte räknas som skattefri förmån ska du som arbetsgivare göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen.
Interna kurser och informationsmöten: Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten med personalen och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga med gemensamma måltidsarrangemang. Sammankomsten betraktas som tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena, och som kortvarig om den varar högst en vecka. Om en längre kurs delas upp och hålls vid flera tillfällen räknas varje fysiskt gemensamt möte under utbildningen som en sammankomst. Om deltagarna åker hem under helgen ska tiden före respektive efter helgen läggas ihop vid bedömningen av om sammankomsten är kortvarig. Som arbetsgivare ska du dokumentera sammankomsterna. Av dokumentationen bör det åtminstone framgå i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken eller vilka persongrupper.
Personalfest, julfest och julbord för anställda: Måltider som till exempel julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år. Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester.

Kostnadsavdrag 2024

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10% av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande

Tillåtet kostnadsavdrag 35% av bruttolönen
 • Skogskörare med eget fordon eller häst
Tillåtet kostnadsavdrag 30% av bruttolönen
 • Fritidsombud hos försäkringsbolag
 • Musiker och sångartister vid högst en månads anställning
Tillåtet kostnadsavdrag 15% av bruttolönen
 • Försäljare inom gravvårdsbranschen
 • Skogshuggare med egen motorsåg
 • Hemarbetare hos industriföretag m.fl. med egen maskin för sömnad

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet.


Mervärdesskatt 2024

Moms – skattesatser pålägg avdrag
Tidning, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66%
Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71%
Övrigt 25,00% 20,00%

Pensionsgrundande inkomst 2024

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 614 934 kronor. Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 571 500 kronor. Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kronor.

Pensionsgrundande inkomst 2023

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 599 601 kronor. Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 557 250 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.


Periodiseringsfond

Juridisk person, utom dödsbon 25% Fysiska personer och dödsbon 30%

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2024 återförs senast inkomstår 2030.

Avsättningar som görs under inkomståret 2023 återförs senast inkomstår 2029.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång.

Den 30 november 2023 var statslåneräntan 2,62%.

Den 30 november 2022 var statslåneräntan 1,94%.

Statslåneräntan får dock inte understiga 0,50% vid denna beräkning.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.


Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

  • Värdet av bilförmån
 
  • Maximalt skattefritt traktamente
 
  • Deklarationspliktsgränsen
 
  • Grundavdraget
 
  • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling
 
  • Jobbskatteavdraget
 
Prisbasbelopp inkomstår 2024: 57 300 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2024: 58 500 kronor Prisbasbelopp inkomstår 2023: 52 500 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2023: 53 500 kronor Prisbasbelopp inkomstår 2022: 48 300 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2022: 49 300 kronor Prisbasbeloppet inkomstår 2021: 47 600 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2021: 48 600 kronor Prisbasbeloppet inkomstår 2020: 47 300 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2020: 48 300 kronor Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng. Till och med inkomståret 2001 (tax 2002) användes det förhöjda prisbasbeloppet även till att beräkna taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften. Från och med inkomståret 2002 (tax 2003) beräknas taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften utifrån inkomstbasbeloppet.

Public service-avgift

2024 Maxbelopp per person och år: 1219 kronor 2023 Maxbelopp per person och år: 1302 kronor

Representation 2024

Avdragsramar vid inkomstbeskattningen:
Extern representation Exkl. moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr
Intern representation Exkl. moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr
Representation i form av gåva Exkl. moms
Representationsgåva 300 kr
Reklamgåva 300 kr
Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten. Det gäller till exempel när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

Reseavdrag 2024

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 25 kronor per mil. Har du förmånsbil medges avdrag med 12 kronor per mil. För förmånsbilar som drivs helt med el är schablonbeloppet 9,5 kronor per mil. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel medges avdrag med det högre beloppet, det vill säga med 12 kronor per mil. Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats: Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång

 • kapitalunderlag > 50.000 kronor => Positiv räntefördelning (frivillig)
 • kapitalunderlag < -50.000 kronor => Negativ räntefördelning (tvingande).

Räntesats 2024: positiv räntefördelning = 8,62% negativ räntefördelning = 3,62% Räntesats 2023: positiv räntefördelning = 7,94% negativ räntefördelning = 2,94%

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:

 • Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 54%
 • Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 48%
 • Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 64%
 • Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 39%

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än marknadsräntan från arbetsgivaren, är en skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare.

Fast ränta: För inkomståret 2024 beräknas förmånsvärdet: (statslåneräntan vid lånetillfället + 1,5 procentenhet) – den avtalade räntan. Jämförelseräntan ska dock som lägst vara 0,5 procent. Rörlig ränta: För inkomståret 2024 beräknas förmånsvärdet: statslåneräntan den 30 november föregående år + 1,5 procentenhet (jämförelseränta) – den avtalade räntan. Jämförelseräntan ska dock som lägst vara 0,5 procent. Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december. Statslåneräntan vid utgången av maj under inkomståret ska dock som lägst anses vara minus 0,5%. 2023-11-30 var statslåneräntan 2,62%. 2022-11-30 var statslåneräntan 1,94%.

Schablonintäkt på fondandelar

Schablonintäkten beräknas till 0,4% av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret.

För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,12% (0,4 * 30%) av värdet på fondandelarna vid ingången av året. För en juridisk person blir den faktiska 0,088% (0,4%* 22%) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.


Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna i kapital är högre än utgifterna beskattas de med 30%. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30%, på underskott upp till 100 000 kronor. På underskott över 100 000 kronor är skattereduktionen 21%.


Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift:
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits.
 • Slutlig skatt: 40%
 • Annan skatt: 20%
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits.
 • Slutlig skatt: 40% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört
 • Annan skatt: -
Periodiseringsfel:
 • Slutlig skatt: 10%
 • Annan skatt: 5 eller 2%*
Skönsbeskattning:
 • Slutlig skatt: 40%
 • Annan skatt: 20%
Skattetillägg vid omprövning av ett skönsbeskattningsbeslut är 40 procent av den ytterligare skatt som har tagits ut genom omprövningsbeslutet. Om skatteavdrag inte gjorts är skattetillägget 5 procent av det skatteavdrag som skulle ha gjorts.

Skiktgräns 2024

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20%) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 598 500 kronor.

Skiktgräns 2023

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20%) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 598 500 kronor.


Statlig inkomstskatt 2024

Fysiska personer Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 598 500 kronor. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 598 500 kronor är den statliga inkomstskatten 20%. Juridiska personer Statlig inkomstskatt är 20,6% för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag. Kapitalinkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30%.

Statslåneräntan 30/11

2023 2,62%
2022 1,94%
2021 0,23%
2020 -0,10%
2019 0,09%
2018 0,51%
2017 0,49%
2016 0,27%
2015 0,65%

Särskild löneskatt 2024

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet: 24,26%


Särskild löneskatt på pensionskostnader: 24,26%
Särskild löneskatt på vinstandel: 24,26%. Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.

Tillfälligt arbete

2023:

Avdrag för måltider den första månaden, 145 kr/dag.

Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 145 kr/natt. 2023:

Avdrag för måltider den första månaden, 130 kr/dag.

Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 130 kr/natt.

Traktamente – Inrikes

Dagtraktamente, (det vill säga traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning per dag:

Resa med traktamente inom landet 2023 2024
Hel dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00) 260 290
Halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00) 130 145
Efter tre månader, per hel dag 182 203
Nattraktamente 130 145

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Reducerat traktamente – Inrikes

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.
Reducerat traktamente hel dag 2023 2024
Frukost, lunch och middag 234 261
Lunch och middag 182 203
Lunch eller middag 91 102
Frukost 52 58
Reducerat traktamente halv dag 2023 2024
Frukost, lunch och middag 117 131
Lunch och middag 91 102
Lunch eller middag 46 51
Frukost 26 29
Reducerat traktamente efter tre månader, per hel dag 2023 2024
Frukost, lunch och middag 164 183
Lunch och middag 127 142
Lunch eller middag 64 71
Frukost 36 41
Reducerat nattraktamente 2023 2024
Frukost, lunch och middag 117 131
Lunch och middag 91 102
Lunch eller middag 46 51
Frukost 26 29

Traktamente – Utrikes

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Normalbelopp som anges är (exkl.logi per dag)
A 2023 2024
Albanien 265 322
Algeriet 376 388
Angola 956 530
Antigua och Barbuda 814 834
Argentina 305 290
Armenien 544 557
Australien 744 817
Azerbajdzjan 436 471
B 2023 2024
Bahamas 1140 1267
Bahrain 867 994
Bangladesh 520 499
Barbados 1095 1125
Belarus 317 290
Belgien 794 894
Belize 658 681
Benin 531 600
Bolivia 438 432
Bosnien-Hercegovina 345 377
Botswana 379 407
Brasilien 430 505
Brunei Darussalam 524 551
Bulgarien 389 431
Burkina Faso 433 478
Burma (Se Myanmar) 260 290
C 2023 2024
Centralafrikanska republiken 461 501
Chile 487 575
Colombia 260 343
Costa Rica 610 772
Cypern 613 682
D 2023 2024
Danmark 1051 1274
Djibouti 677 697
E 2023 2024
Ecuador 689 703
Egypten 275 290
Elfenbenskusten 693 766
El Salvador 565 574
Eritrea 480 504
Estland 526 611
Eswatini 260 290
Etiopien 269 310
F 2023 2024
Filippinerna 468 563
Finland 786 948
Frankrike 852 935
Förenade Arabemiraten 1057 1060
G 2023 2024
Gabon 680 731
Gambia 321 321
Georgien 315 381
Ghana 260 514
Grekland 639 728
Grenada 698 706
Grönland, se Danmark 1051 1274
Guinea 694 683
Guyana 660 653
H 2023 2024
Haiti 700 789
Honduras 490 530
Hong Kong, se Kina 688 688
I 2023 2024
Indien 359 377
Indonesien 483 488
Irak 659 730
Iran 1880 493
Irland 827 1011
Island 889 1064
Israel 1060 921
Italien 701 856
J 2023 2024
Jamaica 529 506
Japan 480 486
Jordanien 914 950
K 2023 2024
Kambodja 573 593
Kamerun 517 554
Kanada 844 1009
Kazakstan 261 378
Kenya 502 435
Kina 688 688
Kirgizistan 260 290
Kongo (Brazzaville) 576 680
Kongo (Demokratiska Republiken) 808 697
Kosovo 274 290
Kroatien 472 510
Kuba 613 373
Kuwait 899 928
L 2023 2024
Laos 260 290
Lettland 603 687
Libanon 456 493
Liberia 784 752
Libyen 260 290
Liechtenstein 1032 1147
Litauen 497 599
Luxemburg 847 977
M 2023 2024
Macao, se Kina 688 688
Madagaskar 260 290
Malawi 314 403
Malaysia 335 319
Maldiverna 491 477
Mali 467 511
Malta 580 655
Marocko 454 470
Mauretanien 398 404
Mauritius 440 432
Mexiko 507 668
Mikronesien 560 619
Mocambique 415 438
Moldavien 337 389
Monaco 898 1009
Mongoliet 395 504
Montenegro 392 416
Myanmar 260 290
N 2023 2024
Nederländerna 721 792
Nederländska Antillerna 754 786
Nepal 287 312
Nicaragua 470 542
Niger 361 387
Nigeria 663 435
Nordmakedonien 305 320
Norge 1019 1104
Nya Zeeland 623 656
O 2023 2024
Oman 915 977
P 2023 2024
Pakistan 260 290
Panama 682 779
Papua Nya Guinea 634 662
Paraguay 343 352
Peru 480 504
Polen 457 562
Portugal 499 613
Puerto Rico, se USA 1113 1168
Q 2023 2024
Qatar 897 967
R 2023 2024
Rumänien 357 424
Rwanda 331 290
Ryssland 727 544
S 2023 2024
Saint Lucia 681 789
Saint Vincent och Grenadinerna 590 564
Samoa, Självständiga staten 608 649
San Marino, se Italien 701 856
Saudiarabien 1008 1220
Schweiz 1149 1365
Senegal 561 652
Serbien 390 453
Seychellerna 1058 1092
Sierra Leone 262 290
Singapore 862 959
Slovakien 548 691
Slovenien 539 592
Spanien 646 691
Sri Lanka 260 471
Storbritannien och Nordirland 779 914
Sudan 522 701
Swaziland 260 290
Sydafrika 289 318
Sydkorea 636 681
T 2023 2024
Taiwan 631 615
Tanzania 462 413
Thailand 546 563
Tjeckien 529 735
Togo 530 567
Tonga 482 519
Trinidad och Tobago 927 960
Tunisien 260 290
Turkiet 260 290
Turkmenistan 1533 1649
Tyskland 718 800
U 2023 2024
Uganda 415 422
Ukraina 331 393
Ungern 385 666
Uruguay 547 624
USA 1113 1168
Uzbekistan 260 290
V 2023 2024
Vanuatu 731 743
Venezuela 367 420
Vietnam 411 433
Vitryssland, se Belarus 317 290
Z 2023 2024
Zambia 630 425
Zimbabwe 260 660
Ö 2023 2024
Österrike 669 746
Övriga 2023 2024
Övriga länder och områden 456 493

Reducerat traktamente – Utrikes

Minskning av normalbelopp 2023 2024
Frukost, lunch och middag 85% 85%
Lunch och middag 70% 70%
Lunch eller middag 35% 35%
Frukost 15% 15%

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 700 kronor.


Uppskov beskattning – bostadsbyte

Taket för uppskov – dvs. maximalt uppskovsbelopp per bostad, 1 450 000 kronor – har slopats för försäljningar som skett under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

För försäljning efter 1 juli 2020 är takbeloppet 3 000 000 kronor.

Från och med 1 januari 2021 slopas uppskovsräntan, det vill säga den skatt du betalar om du sålt en bostad med vinst och fått uppskov med att betala reavinstskatten.

Viktiga dagar 2024

Ladda ner Srf Viktiga dagar till din digitala kalender. Viktiga dagar innehåller alla Skatteverkets viktiga inlämningsdatum som är bra för dig som arbetar i branschen och den är även bra för den som driver företag. När Viktiga dagar laddats in till din digitala kalender kommer dessa dagar att vara märkta med ”Kom ihåg!”.  När du klickar på Kom ihåg-märkningen kan du läsa mer om vad som är aktuellt för just den dagen. Ladda ner Viktiga dagar 2024

Värdeminskningsavdrag – byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.

Byggnadstyp och procentsats
 • Småhus (120 och 213-223) 2%
Hyreshus
 • Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3%.

 • Kiosk (323) 5%.

 • Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2%.

Ekonomibyggnad
 • Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5%

 • Övriga (120-121) 4%
Industribyggnad
 • Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2%

 • Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4%

 • Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4%

 • Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5%
Specialbyggnad
 • (820-829 och 890) 3%

Annons