Annons
Annons

Snabbfakta

Aktuellt utifrån Coronas effekter

Srf konsulterna följer utvecklingen och de effekter som coronaviruset har på redovisnings- och lönebranschen samt våra svenska företag. På srfkonsult.se samlar vi vår egen coronarapportering som statusuppdatering via artikelmaterial, informationsaktiviteter, möten med myndigheter och liknande.


Aktuellt utifrån Ukrainakrisens effekter

Srf konsulterna följer utvecklingen av Ukrainakrisen. srfkonsult.se samlar vi information och artikelmaterial.


Allmän pensionsavgift

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100% av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

2023

7% av förvärvsinkomsten men högst 42 000 kronor.

2022

7% av förvärvsinkomsten men högst 40 100 kronor.


Arbetsgivaravgifter 2023

Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60%
Sjukförsäkringsavgift 3,55%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64%
Allmän löneavgift 11,62%
Summa 31,42% 
Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats. För anställda som är födda 1938–1956 ska ålderspensionsavgift betalas med 10,21%. För anställda som är födda 1957 och efter är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent. För ungdomar som har fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång – det vill säga, är födda 2005 till 2007 – ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21% för ersättningar upp till 25000 kronor per månad. På ersättning över 25 000 kronor är arbetsgivaravgiften 31,42%. För ungdomar som fyller 19-23 år under 2023, det vill säga de som är födda 2000 till 2004, är arbetsgivaravgiften 19,73% på ersättning upp till 25000 kronor. På ersättning över 25000 kronor är arbetsgivaravgiften 31,42%. Dessa regler är tillfälliga och gäller fram till 31 mars 2023.

Belopp och procentsatser (blankett K10)

Om du inte lämnat blankett K10 varje år och i efterhand behöver räkna ut hur stort ditt gränsbelopp är har vi här sammanställt vilka belopp och procentsatser som gällt i blankett K10 de senaste åren. Vi anger också vad som gäller för innevarande inkomstår. På blankett K10 räknar du ut hur stor del av utdelningen (eller vinsten vid en försäljning av aktierna) från ditt fåmansföretag som ska beskattas i kapital respektive tjänst. Skatteverket rekommenderar att du alltid lämnar blankett K10, oavsett om du tagit någon utdelning eller inte. Genom att göra det håller du reda på hur stort ditt så kallade sparade utdelningsutrymme är, vilket du behöver veta storleken på för att få ett korrekt och så fördelaktigt gränsbelopp som möjligt.
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln
Inkomstår Kronor
Inkomståret 2023 195 250 kronor
Inkomståret 2022 187 550 kronor
Inkomståret 2021 183 700 kronor
Inkomståret 2020 177 100 kronor
Inkomståret 2019 171 875 kronor
Inkomståret 2018 169 125 kronor
Inkomståret 2017 163 075 kronor
Inkomståret 2016 159 775 kronor
Inkomståret 2015 156 475 kronor
Inkomståret 2014 155 650 kronor
Inkomståret 2013 150 150 kronor
Inkomståret 2012 143 275 kronor
Inkomståret 2011 127 750 kronor
Inkomståret 2010 127 250 kronor
Inkomståret 2009 120 000 kronor
Inkomståret 2008 91 800 kronor
Inkomståret 2007 89 000 kronor
Inkomståret 2006 64 950 kronor
Ränta för uppräkning av sparat utdelningsutrymme
Inkomstår Procent
Inkomståret 2023 104,94 procent
Inkomståret 2022 103,23 procent
Inkomståret 2021 103,00 procent
Inkomståret 2020 103,00 procent
Inkomståret 2019 103,51 procent
Inkomståret 2018 103,49 procent
Inkomståret 2017 103,27 procent
Inkomståret 2016 103,65 procent
Inkomståret 2015 103,90 procent
Inkomståret 2014 105,09 procent
Inkomståret 2013 104,49 procent
Inkomståret 2012 104,65 procent
Inkomståret 2011 105,84 procent
Inkomståret 2010 106,20 procent
Inkomståret 2009 105,89 procent
Inkomståret 2008 107,16 procent
Inkomståret 2007 106,54 procent
Inkomståret 2006 106,26 procent
Ränta för uppräkning av omkostnadsbeloppet enligt huvudregeln
Inkomstår Procent
Inkomståret 2023 10,94 procent
Inkomståret 2022 9,23 procent
Inkomståret 2021 9,00 procent
Inkomståret 2020 9,00 procent
Inkomståret 2019 9,51 procent
Inkomståret 2018 9,49 procent
Inkomståret 2017 9,27 procent
Inkomståret 2016 9,65 procent
Inkomståret 2015 9,90 procent
Inkomståret 2014 11,09 procent
Inkomståret 2013 10,49 procent
Inkomståret 2012 10,65 procent
Inkomståret 2011 11,84 procent
Inkomståret 2010 12,20 procent
Inkomståret 2009 11,89 procent
Inkomståret 2008 13,16 procent
Inkomståret 2007 12,54 procent
Inkomståret 2006 12,26 procent
Takbelopp för utdelning som ska beskattas i tjänst
Inkomstår Kronor
Inkomståret 2023 6 687 000 kronor
Inkomståret 2022 6 390 000 kronor
Inkomståret 2021 6 138 000 kronor
Inkomståret 2020 6 012 000 kronor
Inkomståret 2019 5 796 000 kronor
Inkomståret 2018 5 625 000 kronor
Inkomståret 2017 5 535 000 kronor
Inkomståret 2016 5 337 000 kronor
Inkomståret 2015 5 229 000 kronor
Inkomståret 2014 5 121 000 kronor
Inkomståret 2013 5 094 000 kronor
Inkomståret 2012 4 914 000 kronor
Takbelopp för vinst som ska beskattas i tjänst
Inkomstår Kronor
Inkomståret 2023 7 430 000 kronor
Inkomståret 2022 7 100 000 kronor
Inkomståret 2021 6 820 000 kronor
Inkomståret 2020 6 680 000 kronor
Inkomståret 2019 6 440 000 kronor
Inkomståret 2018 6 250 000 kronor
Inkomståret 2017 6 150 000 kronor
Inkomståret 2016 5 930 000 kronor
Inkomståret 2015 5 810 000 kronor
Inkomståret 2014 5 690 000 kronor
Inkomståret 2013 5 660 000 kronor
Inkomståret 2012 5 460 000 kronor
Inkomståret 2011 5 210 000 kronor
Inkomståret 2010 5 110 000 kronor
Inkomståret 2009 5 090 000 kronor
Inkomståret 2008 4 800 000 kronor
Inkomståret 2007 4 590 000 kronor
Inkomståret 2006 4 450 000 kronor
Lönekrav
Inkomstår Lönekrav*
Inkomståret 2023 681 600 kronor eller 426 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2022 654 720 kronor eller 409 200 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2021 641 280 kronor eller 400 800 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2020 618 240 kronor eller 386 400 kronor+ 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2019 600 000 kronor eller 375 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2018 590 400 kronor eller 369 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2017 569 280 kronor eller 355 800 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2016 557 760 kronor eller 348 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2015 569 000 kronor eller 341 400 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2014 566 000 kronor eller 339 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2013 546 000 kronor eller 327 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2012 521 000 kronor eller 312 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2011 511 000 kronor eller 306 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2010 509 000 kronor eller 305 400 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2009 480 000 kronor eller 288 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning
Inkomståret 2008 688 500 kronor eller 275 400 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning
Inkomståret 2007 667 500 kronor eller 267 000 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning
Inkomståret 2006 649 500 kronor eller 259 800 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning
*Lönekravet avser löner året innan inkomståret. För exempelvis inkomståret 2022 är det lönerna år 2021 som du ska räkna på.
Från och med inkomståret 2014 uppdateras inte nedanstående tabell eftersom den inte längre är  aktuell på grund av ändrade regler. Lönebaserat utrymme är numera 50 procent av löneunderlaget.
Nivå på löneunderlaget där lönebaserat utrymme höjs från 25 procent till 50 procent
Inkomstår Kronor
Inkomståret 2013 3 276 000 kronor
Inkomståret 2012 3 126 000 kronor
Inkomståret 2011 3 066 000 kronor
Inkomståret 2010 3 054 000 kronor
Inkomståret 2009 2 880 000 kronor
Inkomståret 2008 2 754 000 kronor
Inkomståret 2007 2 670 000 kronor
Inkomståret 2006 2 598 000 kronor

Beskattningsbar inkomst 2023

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Bilersättning, skattefri 2023

Egen bil 25 kr/mil
Förmånsbil – diesel 12 kr/mil
Förmånsbil – eldriven För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor/mil. 9,50 kr/mil

Bilförmånsberäkning 2023

Bilförmånsberäkning för bilar som är skattepliktiga från den 1 juli 2021: Nybilspriset x 13% + 15 225 kr (0,29 x prisbasbeloppet 52 500 kr) + 70% av SLR + 1 procentenhet x nybilspriset (2,358% av nybilspriset) + Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen Bilförmån att deklarera
Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare: 15 225 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 52 500 kronor) + nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (1,94 procent)/1,455% av nybilspriset + 9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp + 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (393 750 kr) + Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen = Bilförmån att deklarera
Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018: 16 642 kronor (0,317 x prisbasbeloppet 52 500 kronor) + nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)/0,375% av nybilspriset + 9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp (393 750 kr) + 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp = Bilförmån att deklarera Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 210 000 kronor för inkomstår 2023 (193 200 kronor för inkomstår 2022).
 

Bilförmånsberäkning 2022

Bilförmånsberäkning för bilar som är skattepliktiga från den 21 juli 2021: Nybilspriset x 13% + 14 007 kr (0,29 x prisbasbeloppet 48 300 kr) + 70% av SLR + 1 procentenhet x nybilspriset (1,35% av nybilspriset) + Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen Bilförmån att deklarera
Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare: 14 007 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 48 300 kronor) + nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)/0,375% av nybilspriset + 9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp + 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (362 250 kr) + Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen = Bilförmån att deklarera Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 193 200 kronor för inkomstår 2022.

Bolagsskatt – juridiska personer

Statlig inkomstskatt (s k bolagsskatt) är 20,6% för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag för räkenskapsår som påbörjats 1 januari 2021 eller senare. För räkenskapsår som har påbörjats under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020 är bolagsskatten 21,4%. Påbörjades räkenskapsåret tidigare gäller 22%.


Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet. Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts – om det t.ex. är en tjänstebostad samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta. Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel. Bostadsförmån för den anställde: Vid beskattningen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).

2023

Region per år per månad
Stor-Stockholm 1485 kr 124 kr
Stor-Göteborg 1330 kr 111 kr
Stor-Malmö 1415 kr 118 kr
Kommun > 75000 invånare 1293 kr 108 kr
Tätorter i övriga kommuner 1131 kr 94 kr
Bostad belägen utanför Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö samt utanför annan tätort och dess närområde. 1018 kr 85 kr

2022

Region per år per månad
Stor-Stockholm 1353 kr 113 kr
Stor-Göteborg 1220 kr 102 kr
Kommun > 75000 invånare 1183 kr 99 kr
Övriga kommuner 1037 kr 86 kr
Utanför tätort 933 kr 78 kr

Brytpunkt 2023

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20%), före grundavdrag. Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång. Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkt 2022

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20%), före grundavdrag. Brytpunkten är 554 900 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. Brytpunkten är 618 700 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.


Dubbel bosättning 2023

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad.

Dubbel bosättning 2023

Avdrag för måltider den första månaden, 72 kronor per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad.


Egenavgift 2023

Sjukförsäkringsavgift

3,64%

Föräldraförsäkringsavgift

2,60%

Ålderspensionsavgift

10,21%

Efterlevandepensionsavgift

0,60%

Arbetsmarknadsavgift

0,10%

Arbetsskadeavgift

0,20%

Allmän löneavgift

11,62%

Summa

28,97%

2023

Personer födda 1938–1956 betalar ålderspensionsavgift med 10,21%.

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

Personer födda 1937 och tidigare betalar inga egenavgifter.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26% i stället för egenavgifter.


2022

Personer födda 1938–1955 betalar ålderspensionsavgift med 10,21%. 

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats. 

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26% i stället för egenavgifter.


Egenavgift – schablonavdrag 2023

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25% på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938-1956 får du göra schablonavdrag med 10%.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20%.

Egenavgift – schablonavdrag 2022

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25% på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938-1955 får du göra schablonavdrag med 10%.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20%.


Expansionsfond 2023

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.

Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,794, alternativt takbeloppet multiplicerat med 125,94.

Expansionsfondsskatten = 20,6%


Fribelopp vid SINK

Följande ersättningar är delvis skattepliktiga för dig som beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK):

  • pension (med undantag av barnpension)
 
  • sjukersättning
 
  • aktivitetsersättning
 

Ersättningarna är skattepliktiga till den del det sammanlagda beloppet för varje kalendermånad överstiger det s.k. fribeloppet.

Fribeloppet motsvarar grundavdraget som den som beskattas enligt inkomstskattelagen kan få. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

2023

Fribeloppet för varje månad är 3 369 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).

2022

Fribeloppet för varje månad är 3 099 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).


Förseningsavgifter 2023

Skattedeklaration: 625 kronor och i vissa fall 1 250 kronor. Fastighetsdeklaration: 500 kronor och efter den 1 maj 2 000 kronor. Periodisk sammanställning: 1 250 kronor. Inkomstdeklaration lämnad:
 • Efter deklarationstidpunkten AB/EF = 6 250 kronor Övriga = 1 250 kronor
 • Tre månader efter deklarationstidpunkten AB/EF = 12 500 kronor Övriga = 2 500 kronor
 • Fem månader efter deklarationstidpunkten AB/EF = 18 750 kronor Övriga = 3 750 kronor
 • Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kronor, högre belopp vid längre förseningar.

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90% av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63%.


Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50%.


Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kronor om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.

2023

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 66 år) är lägst 15 400 kronor och högst 40 500 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 300 kronor.

2022

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 65 år) är lägst 14 200 kronor och högst 37 200 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 500 kronor.


Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

2023

Inkomstår 2023: 195 250 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2022)

2022

Inkomstår 2022: 187 550 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2021)


Gåvor till anställda, skattefria 2023

Julgåva: 500 kronor inkl. moms

Jubileumsgåva: 1 500 kronor inkl. moms

Minnesgåva: 15 000 kronor inkl. moms

Gåvor till anställda, skattefria 2022

Julgåva: 500 kronor inkl. moms

Jubileumsgåva: 1 500 kronor inkl. moms

Minnesgåva: 15 000 kronor inkl. moms


Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2023 har fastställts till 74 300 kronor Inkomstbasbeloppet för år 2022 är 71 000 kronor

Intäktsränta på skattekontot

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Intäktsräntan är skattefri. Kostnadsräntan får du inte göra avdrag för.

Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

Räntan på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Sedan den 1 januari 2013 har basräntan varit 1,25% men den första november 2022 höjdes basräntan till 2,5%.  

BasräntaBasräntan på skattekontot är 2,5% och fastställs av Skatteverket. Den beräknas till 125% av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras under året. Basräntan är alltid lägst 1,25%.

Intäktsränta
Från den 1 november 2022 är intäktsräntan 1,125 procent. När basräntan är högre än 1,25 procent blir intäktsräntan 45 procent av basräntan.  
Så beräknas räntan
Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden. Varje belopp som registreras på skattekontot påverkar saldot och därmed räntan. Exempelvis medför ett omprövningsbeslut eller en försenad betalning att det uppkommer ett nytt saldo som ränteberäknas.

Kommunal skattesats, genomsnittlig

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2023 är 32,23%  

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2022 är 32,24%.

Du som är begränsat skattskyldig och som valt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) betalar den genomsnittliga kommunalskatten.

Om minst 90% av din totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige har du rätt till bland annat grundavdrag och jobbskatteavdrag. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)


Konsumentprisindex (KPI) Basår 1980

Konsumentprisindex är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån. KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm.
Månad 2023 2022
januari 391,5 350,56
februari 395,82 353,56
mars 398,08 359,80
april 399,93 362,02
maj

365,82

juni 370,95
Juli 371,28
augusti 377,81
september 383,21
oktober 384,04
november 387,93
december 395,96
Källa: SCB

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.


Förmånsvärde av fria måltider 2023
  • Frukost  55 kr/dag
 
  • Lunch eller middag  110 kr/dag
 
 • Helt fri kost (minst tre måltider)  275 kr/dag
Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.
Kostförmån, personalfester och intern representation: Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån, till exempel vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda. Fri kost kan vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall:
 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • FN-personal

Om de anställda får fri kost som inte räknas som skattefri förmån ska du som arbetsgivare göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen.


Interna kurser och informationsmöten: Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten med personalen och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga med gemensamma måltidsarrangemang. Sammankomsten betraktas som tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena, och som kortvarig om den varar högst en vecka. Om en längre kurs delas upp och hålls vid flera tillfällen räknas varje fysiskt gemensamt möte under utbildningen som en sammankomst. Om deltagarna åker hem under helgen ska tiden före respektive efter helgen läggas ihop vid bedömningen av om sammankomsten är kortvarig. Som arbetsgivare ska du dokumentera sammankomsterna. Av dokumentationen bör det åtminstone framgå i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken eller vilka persongrupper.
Personalfest, julfest och julbord för anställda: Måltider som till exempel julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år. Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester.

Kostnadsavdrag 2023

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10% av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande

Tillåtet kostnadsavdrag 35% av bruttolönen
 • Skogskörare med eget fordon eller häst
Tillåtet kostnadsavdrag 30% av bruttolönen
 • Fritidsombud hos försäkringsbolag
 • Musiker och sångartister vid högst en månads anställning
Tillåtet kostnadsavdrag 15% av bruttolönen
 • Försäljare inom gravvårdsbranschen
 • Skogshuggare med egen motorsåg
 • Hemarbetare hos industriföretag m.fl. med egen maskin för sömnad

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet.


Mervärdesskatt 2023

Moms - skattesatser pålägg avdrag
Tidning, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66%
Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71%
Övrigt 25,00% 20,00%

Pensionsgrundande inkomst 2023

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 599 601 kronor.Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 557 250 kronor. Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.

Pensionsgrundande inkomst 2022

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 572 970 kronor.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 532 500 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kronor.


Periodiseringsfond

Juridisk person, utom dödsbon 25% Fysiska personer och dödsbon 30%

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2023 återförs senast inkomstår 2029.

Avsättningar som görs under inkomståret 2022 återförs senast inkomstår 2028.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång.

Den 30 november 2022 var statslåneräntan 1,94%.

Den 30 november 2021 var statslåneräntan 0,23%.

Statslåneräntan får dock inte understiga 0,50% vid denna beräkning.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.


Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

  • Värdet av bilförmån
 
  • Maximalt skattefritt traktamente
 
  • Deklarationspliktsgränsen
 
  • Grundavdraget
 
  • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling
 
  • Jobbskatteavdraget
 
Prisbasbelopp inkomstår 2023: 52 500 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2023: 53 500 kronor Prisbasbelopp inkomstår 2022: 48 300 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2022: 49 300 kronor Prisbasbeloppet inkomstår 2021: 47 600 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2021: 48 600 kronor Prisbasbeloppet inkomstår 2020: 47 300 kronor Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2020: 48 300 kronor Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng. Till och med inkomståret 2001 (tax 2002) användes det förhöjda prisbasbeloppet även till att beräkna taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften. Från och med inkomståret 2002 (tax 2003) beräknas taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften utifrån inkomstbasbeloppet.

Public service-avgift

2023 Maxbelopp per person och år: 1 302 kronor 2022 Maxbelopp per person och år: 1327 kronor

Representation 2023

Avdragsramar vid inkomstbeskattningen:
Extern representation Exkl. moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr
Intern representation Exkl. moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr
Representation i form av gåva Exkl. moms
Representationsgåva 300 kr
Reklamgåva 300 kr
Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten. Det gäller till exempel när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

Reseavdrag 2023

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 25 kronor per mil. Har du förmånsbil medges avdrag med 12 kronor per mil. För förmånsbilar som drivs helt med el är schablonbeloppet 9,5 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel medges avdrag med det högre beloppet, det vill säga med 12 kronor per mil.

Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats: Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.


Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång

 • kapitalunderlag > 50.000 kronor => Positiv räntefördelning (frivillig)
 • kapitalunderlag < -50.000 kronor => Negativ räntefördelning (tvingande).

Räntesats 2023: positiv räntefördelning = 7,94% negativ räntefördelning = 2,94% Räntesats 2022: positiv räntefördelning = 6,23% negativ räntefördelning = 1,50%

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:

 • Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 54%
 • Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 48%
 • Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 64%
 • Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 39%
 

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än marknadsräntan från arbetsgivaren, är en skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare.

Fast ränta: Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5%. Rörlig ränta: Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5%.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december. Statslåneräntan vid utgången av maj under inkomståret ska dock som lägst anses vara minus 0,5%.

2022-11-30 var statslåneräntan 1,94%.

2021-11-30 var statslåneräntan 0,23%..


Schablonintäkt på fondandelar

Schablonintäkten beräknas till 0,4% av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret.

För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,12% (0,4 * 30%) av värdet på fondandelarna vid ingången av året. För en juridisk person blir den faktiska 0,088% (0,4%* 22%) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.


Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna i kapital är högre än utgifterna beskattas de med 30%. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30%, på underskott upp till 100 000 kronor. På underskott över 100 000 kronor är skattereduktionen 21%.


Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift:
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits.
 • Slutlig skatt: 40%
 • Annan skatt: 20%
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits.
 • Slutlig skatt: 40% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört
 • Annan skatt: -
Periodiseringsfel:
 • Slutlig skatt: 10%
 • Annan skatt: 5 eller 2%*
Skönsbeskattning:
 • Slutlig skatt: 40%
 • Annan skatt: 20%
Skattetillägg vid omprövning av ett skönsbeskattningsbeslut är 40 procent av den ytterligare skatt som har tagits ut genom omprövningsbeslutet. Om skatteavdrag inte gjorts är skattetillägget 5 procent av det skatteavdrag som skulle ha gjorts.

Skiktgräns 2023

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20%) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 598 500 kronor.

Skiktgräns 2022

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20%) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 540 700 kronor.


Statlig inkomstskatt 2023

Fysiska personer Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 598 500 kronor. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 598 500 kronor är den statliga inkomstskatten 20%. Juridiska personer Statlig inkomstskatt är 20,6% för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag. Kapitalinkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30%.

Statslåneräntan 30/11

2022 1,94%
2021 0,23%
2020 -0,10%
2019 0,09%
2018 0,51%
2017 0,49%
2016 0,27%
2015 0,65%

Särskild löneskatt 2023

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet: 24,26%


Särskild löneskatt på pensionskostnader: 24,26%
Särskild löneskatt på vinstandel: 24,26%. Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.

Tillfälligt arbete

2023:

Avdrag för måltider den första månaden, 130 kr/dag.

Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 130 kr/natt. 2022:

Avdrag för måltider den första månaden, 120 kr/dag.

Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 120 kr/natt.

Traktamente – Inrikes

Dagtraktamente, (det vill säga traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning per dag:

Resa med traktamente inom landet 2022 2023
Hel dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00) 240 260
Halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00) 120 130
Efter tre månader, per hel dag 168 182
Nattraktamente 120 130

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Reducerat traktamente – Inrikes

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.
Reducerat traktamente hel dag 2022 2023
Frukost, lunch och middag 216 234
Lunch och middag 168 182
Lunch eller middag 84 91
Frukost 48 52
Reducerat traktamente halv dag 2022 2023
Frukost, lunch och middag 108 117
Lunch och middag 84 91
Lunch eller middag 42 46
Frukost 24 26
Reducerat traktamente efter tre månader, per hel dag 2022 2023
Frukost, lunch och middag 151 164
Lunch och middag 118 127
Lunch eller middag 59 64
Frukost 33 36
Reducerat nattraktamente 2022 2023
Frukost, lunch och middag 108 117
Lunch och middag 84 91
Lunch eller middag 42 46
Frukost 24 26
 

Traktamente – Utrikes

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Normalbelopp som anges är (exkl.logi per dag)
A 2022 2023
Albanien 240 265
Algeriet 279 376
Angola 562 956
Antigua och Barbuda 620 814
Argentina 240 305
Armenien 311 544
Australien 661 744
Azerbajdzjan 317 436
B 2022 2023
Bahamas 844 1140
Bahrain 603 867
Bangladesh 451 520
Barbados 834 1095
Belarus 240 317
Belgien 687 794
Belize 455 658
Benin 469 531
Bolivia 324 438
Bosnien-Hercegovina 308 345
Botswana 345 379
Brasilien 257 430
Brunei Darussalam 409 524
Bulgarien 329 389
Burkina Faso 379 433
Burma (Se Myanmar)
C 2022 2023
Centralafrikanska republiken 417 461
Chile 399 487
Colombia 253 260
Costa Rica 431 610
Cypern 560 613
D 2022 2023
Danmark 938 1051
Djibouti 486 677
E 2022 2023
Ecuador 508 689
Egypten 328 275
Elfenbenskusten 612 693
El Salvador 418 565
Eritrea 349 480
Estland 460 526
Etiopien 240 269
F 2022 2023
Filippinerna 393 468
Finland 700 786
Frankrike 761 852
Förenade Arabemiraten 803 1057
G 2022 2023
Gabon 612 680
Gambia 247 321
Georgien 240 315
Ghana 321 260
Grekland 581 639
Grenada 516 698
Grönland, se Danmark 938 1051
Guinea 445 694
Guyana 477 660
H 2022 2023
Haiti 600 700
Honduras 342 490
Hong Kong, se Kina 584 688
I 2022 2023
Indien 292 359
Indonesien 371 483
Irak 477 659
Iran 779 1880
Irland 710 827
Island 713 889
Israel 902 1060
Italien 620 701
J 2022 2023
Jamaica 399 529
Japan 479 480
Jordanien 681 914
K 2022 2022
Kambodja 429 573
Kamerun 465 517
Kanada 654 844
Kazakstan 240 261
Kenya 414 502
Kina 584 688
Kirgizistan 240 260
Kongo (Brazzaville) 510 576
Kongo (Demokratiska Republiken) 597 808
Kosovo 240 274
Kroatien 413 472
Kuba 408 613
Kuwait 701 899
L 2022 2023
Laos 240 260
Lettland 499 603
Libanon 1179
Liberia 536 784
Libyen 864 260
Liechtenstein 891 1032
Litauen 386 497
Luxemburg 748 847
M 2022 2023
Macao, se Kina 584 688
Madagaskar 240 260
Malawi 303 314
Malaysia 283 335
Maldiverna 357 491
Mali 418 467
Malta 501 580
Marocko 410 454
Mauretanien 309 398
Mauritius 329 440
Mexiko 330 507
Mikronesien 397 560
Mocambique 240 415
Moldavien 258 337
Monaco 812 898
Mongoliet 260 395
Montenegro 340 392
Myanmar 240 260
N 2022 2023
Nederländerna 636 721
Nederländska Antillerna 549 754
Nepal 240 287
Nicaragua 347 470
Niger 315 361
Nigeria 435 663
Nordmakedonien 279 305
Norge 953 1019
Nya Zeeland 586 623
O 2022 2023
Oman 668 915
P 2022 2023
Pakistan 240 260
Panama 501 682
Papua Nya Guinea 442 634
Paraguay 262 343
Peru 354 480
Polen 374 457
Portugal 444 499
Puerto Rico, se USA
Q 2022 2023
Qatar 659 897
R 2022 2023
Rumänien 298 357
Rwanda 256 331
Ryssland 430 727
S 2022 2023
Saint Lucia 504 681
Saint Vincent och Grenadinerna 446 590
Samoa, Självständiga staten 514 608
San Marino, se Italien
Saudiarabien 716 1008
Schweiz 950 1149
Senegal 494 561
Serbien 353 390
Seychellerna 664 1058
Sierra Leone 341 262
Singapore 629 862
Slovakien 487 548
Slovenien 484 539
Spanien 568 646
Sri Lanka 240 260
Storbritannien och Nordirland 723 779
Sudan 240 522
Swaziland 240 260
Sydafrika 244 289
Sydkorea 598 636
T 2022 2023
Taiwan 559 631
Tanzania 334 462
Thailand 480 546
Tjeckien 422 529
Togo 456 530
Tonga 395 482
Trinidad och Tobago 669 927
Tunisien 240 260
Turkiet 240 260
Turkmenistan 928 1533
Tyskland 611 718
U 2022 2023
Uganda 290 415
Ukraina 308 331
Ungern 369 385
Uruguay 376 547
USA 821 1113
Uzbekistan 240 260
V 2021 2023
Vanuatu 551 731
Venezuela 240 367
Vietnam 331 411
Vitryssland, se Belarus
Z 2022 2023
Zambia 240 630
Zimbabwe 240 260
Ö 2022 2022
Österrike 588 669
Övriga 2022 2023
Övriga länder och områden 373 456

Reducerat traktamente – Utrikes

Minskning av normalbelopp 2022 2023
Frukost, lunch och middag 85% 85%
Lunch och middag 70% 70%
Lunch eller middag 35% 35%
Frukost 15% 15%

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 600 kronor.


Uppskov beskattning – bostadsbyte

Taket för uppskov – dvs. maximalt uppskovsbelopp per bostad, 1 450 000 kronor – har slopats för försäljningar som skett under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

För försäljning efter 1 juli 2020 är takbeloppet 3 000 000 kronor.

Från och med 1 januari 2021 slopas uppskovsräntan, det vill säga den skatt du betalar om du sålt en bostad med vinst och fått uppskov med att betala reavinstskatten.

Viktiga dagar 2023

Ladda ner Srf Viktiga dagar till din digitala kalender. Viktiga dagar innehåller alla Skatteverkets viktiga inlämningsdatum som är bra för dig som arbetar i branschen och den är även bra för den som driver företag. När Viktiga dagar laddats in till din digitala kalender kommer dessa dagar att vara märkta med ”Kom ihåg!”.  När du klickar på Kom ihåg-märkningen kan du läsa mer om vad som är aktuellt för just den dagen. Ladda ner Viktiga dagar 2023

Värdeminskningsavdrag – byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.

Byggnadstyp och procentsats
 • Småhus (120 och 213-223) 2%
Hyreshus
 • Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3%.

 • Kiosk (323) 5%.

 • Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2%.

Ekonomibyggnad
 • Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5%

 • Övriga (120-121) 4%
Industribyggnad
 • Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2%

 • Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4%

 • Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4%

 • Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5%
Specialbyggnad
 • (820-829 och 890) 3%

Annons
Annons
Månadens Mest Lästa