Annons
Branschaktuellt

Almi får tre miljarder för utlåning till småföretag

När samhällskriser inträffar står ofta de minsta företagen utan hjälp. För att särskilt underlätta för de små och medelstora företagen presenteras nu ytterligare åtgärder för att minska effekterna av coronaviruset. Almi Företagspartner får ett tillskott på tre miljarder för detta. Tidigare har vi skrivit om att Riksbanken lånar ut 500 miljarder till bankerna, också det i syfte att underlätta för företag. Vi har försökt få till en intervju med Bankföreningen hur dessa medel ska kunna nyttjas av företagen, vår intervjuförfrågan har dock avvisats.
Text: Tina Sjöström
Annons

När Sverige stänger ner är det många av de mindre företagen som drabbas hårt. För att minska de ekonomiska effekterna för specifikt små och medelstora företag får nu Almi Företagspartner ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor. Almi har 40 kontor runt om i landet och många kompetenta rådgivare som kommer att spela en viktig roll för de mindre företagen i dessa svåra tider. Den ekonomiska förstärkningen kommer att ge Almi en hög beredskap att möta behoven hos de verksamheter som drabbas ekonomiskt av coronavirusets utbrott.

För att kunna ta del av de extra miljarderna från Almi ska en låneansökan skickas in som kompletteras med information hur företaget drabbats av coronaviruset samt vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas. Till ansökan bifogas även en affärsplan och resultat- och likviditetsbudget. Är företaget redan väl etablerat kan senaste bokslut bifogas istället för affärsplan. Almi kan även, på grund av rådande situation, ge uppskov på amorteringskrav under sex månader.

Utöver kapitaltillskottet till Almi presenterade regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, också mer resurser och utökade låneramar för Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden:

  • Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Tidigare har ju Riksbanken meddelat att de lånar ut 500 miljarder till bankerna, till nollränta, för att undvika att livskraftiga företag slås ut på grund av rådande situation. Bankerna skulle i sin tur låna ut dessa pengar till drabbade företag. Nu uppger flera källor att bankerna inte kommer att använda sig av pengarna eftersom ”det inte finns något behov av den typen av finansiering – bankerna har pengar så de klarar sig”. Någon närmare förklaring har inte getts. Om det betyder att företagen då går miste om möjligheten till billigare lån vet vi heller inte.

Alla dessa åtgärder som nu vidtas handlar till stora delar om företagslån på olika sätt. Lån som företagen senare ska betala tillbaka. Hur företag, som nu hamnar i ekonomisk kris och måste låna för sin överlevnad, ska komma på fötter med nya lån på halsen blir nästa stora nöt att knäcka.

Mer om lånemöjligheten via Almi >>

Följ Srf konsulternas rapportering om effekterna av corona på srfkonsult.se >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons