Annons
Profilen

Åsa Zetterberg: Jag springer första sträckan i digitaliseringsstafetten

Sveriges digitaliseringsstrategi ska främja vår konkurrenskraft och leda till jobb och ökad livskvalitet. I snart ett år har Åsa Zetterberg haft rollen som regeringens första digitaliseringschef, CDO (Chief Digital Officer). – Min roll är att driva på en samhällsutveckling som tar till vara på digitaliseringens enorma möjligheter. Den bästa digitaliseringen är kanske den vi inte märker av.
Text: Tina Sjöström
Annons

Den korta versionen av mitt uppdrag som digitaliseringschef är att driva på genomförandet av regeringens digitala strategi. Den är så klart bred med olika delmål som ökad kompetens, bättre ledning och ökad trygghet hos människor i omställningen till ett hållbart digitalt samhälle. Jag arbetar för att synliggöra behoven och det arbete som görs, skapa synergier och vara något av en katalysator för mer action. Uppdraget löper över 10 månader och slutar den 15 november, så man kan väl säga att jag springer första sträckan i stafetten. Efter det får vi se hur regeringen beslutar att driva frågan vidare.

Åsa Zetterberg kommer närmast från en tjänst som sektionschef på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, där hon var sektionschef med ansvar för just digitalisering.

– På SKL byggde jag upp ett arbete som gick ut på att stödja kommuners och landstings arbete och samarbete kring digitalisering för att nå en smartare välfärd. Jag har också suttit med i regeringens digitaliseringsråd.

Men förra hösten kände Åsa att det var dags att gå vidare mot nya utmaningar.

– Jag sa upp mig utan att ha något nytt jobb att gå till, lite läskigt men ändå rätt i tiden. Ganska snart fick jag erbjudandet om att bli digitaliseringschef hos regeringen. Ett uppdrag som det var svårt att motstå.

Vilka svårigheter har du upptäckt, hinder som du kanske inte tänkte på innan du tillträdde?
– Det finns flera utmaningar, och de flesta kände jag nog till innan jag tillträdde. Vi måste på bli bättre på att sätta användares och människors behov i främsta rummet. Det kan innebära att till exempel olika departement, offentlig sektor eller olika delar av en organisation behöver samordna sig bättre för att tillgodose dessa behov med digitaliseringens hjälp. Vi behöver också bli bättre på att se data som den strategiska resurs den är, en av vår tids största tillgångar, som behöver förädlas och skyddas. Sen finns det ett brett behov av att öka den digitala kompetensen och stärka ett ledarskap som driver på utvecklingen.


Åsa Zetterberg

Sveriges digitaliseringsstrategi ska ju bland annat stärka offentlig sektor. Vad ska digitaliseringen där leda till i slutändan, rent konkret?
– Myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en effektiv offentlig sektor, fler jobb och ökad välfärd. Det handlar också om att stärka individer till digital mognad så att alla kan ta sig an den framtid vi går till mötes. Det finns en vision för e-hälsa och så klart en strategi för skolväsendet med sikte på bättre resultat för eleverna.

Vilken är den största utmaningen i digitaliseringsarbetet om man ser till hela Sverige?

– Visionen om ett hållbart digitalt Sverige innebär att alla i hela landet ska vara en del av och ha förtroende för det digitaliserade samhället. Det finns fortfarande grupper av människor som inte använder nätet eller är digitalt delaktiga. Här behöver mer ske. Om hela Sverige ska leva och vi ska ha en bra välfärd, skapa tillväxtmöjligheter och fler jobb behöver medarbetare och chefer inom såväl privat som offentlig sektor ha tillräckligt god kompetens för att ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att utveckla sina verksamheter. Det gäller att vilja och orka hänga med i den strukturomvandling som pågår och som kräver ett livslångt lärande. Vi lever i en oerhört spännande tid!

Finns det branscher i Sverige som halkat efter när det gäller digitalisering?
– Enligt en rapport som kom från Tillväxtverket i somras så finns det skillnader i företagens digitalisering beroende på storlek och bransch, och vilka delar av verksamheten som är digitaliserade. Större företag är av naturliga skäl mer digitaliserade. Det är mer vanligt att företag använder sig av it för att öka effektivisering inom till exempel administration. Byggbranschen ligger lite efter och industrisektorn är inte lika digital som företag inom tjänstesektorn. De som går före är branscher som jobbar inom information och kommunikation och där kunderna efterfrågar nya tjänster, till exempel media, handel och resebranschen.

Kan digitaliseringen vara nästa barriär för företagare? Alltså om man inte hänger med så försvinner man?
– Nu har ju digitaliseringen pågått ett bra tag, vissa företag har redan fått känna på att de måste hänga med för att ha en chans. Samtidigt handlar det om att vara tillräckligt effektiv och skapa kvalitet i det du gör. Inom vissa segment finns det stora multinationella aktörer med hög kapacitet vilket gör det svårt att konkurrera på samma villkor. Jag tror att det gäller att hålla sig ajour inom sin bransch och se vilka möjligheter som finns i form av nya affärsmöjligheter, erbjudanden, verktyg, koncept och partnerskap. Inom många företag och organisationer blir it-chefen en nyckelaktör i den digitala utvecklingen men i min värld är det här en fråga för alla, vilket gör att chefer i allmänhet och HR-chefen i synnerhet har en viktig roll. Många kan tycka att det är jobbigt att ställa om och lära sig nya sätt att jobba och tänka på, då gäller det att få in meningsfullhet och glädje i att lära sig nytt. Man kanske måste sätta ihop nya team och ge anställda nya roller. Det är också viktigt att ställa krav på de digitala investeringarna, det är inte all digitalisering som är underbar när det gäller effektivitet. Det är lätt att investeringen blir för teknikdriven och inte främst användar- och behovsstyrt.

Redan nu har vi doktor på videolänk, robotar som utför operationer och flera smarta digitala tjänster. Hur ser Sverige ut om 10 år?
– Allt som lämpar sig för och går att digitaliseras och automatiseras, som gör oss effektivare och skapar mervärde kommer att bli digitalt. Om tio år tror jag inte vi pratar om digitaliseringen som vi gör idag. Då är det en mer naturlig och integrerad del av våra verksamheter. Det viktiga nu tror jag är att skapa passion och tillit till digital utveckling bland ledning och personal och även skapa tydlig nytta och värde i de satsningar som görs. Vi kommer att se ökade krav på användarvänlighet och ännu mer automatik. Människor vill egentligen inte ha fler e-tjänster att fylla i, snarare färre, smartare och automatiserade. Smarta lösningar som hjälper oss utan att vi behöver tänka särskilt mycket på det är kanske den bästa digitaliseringen.

Du tillträdde posten som Sveriges första digitaliseringschef i januari. Har du hunnit göra något hittills som du är extra stolt över?
– Jag är stolt över att ha bidragit till att ännu mer synliggöra och nå ut med dessa frågor, behov och möjligheter i olika sammanhang och gentemot olika målgrupper. På så vis hoppas jag att jag har bidragit till att mobilisera och motivera fler till att agera för ett Sverige som blir ännu smartare med hjälp av digitalisering. Jag är dessutom glad över att ha bidragit till en satsning på att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting.

Åsa Zetterberg

Bor: Enskede, Stockholm

Familj: Man och två barn

Fritidsintresse: Är fotbollstränare för 13-åriga killar i Enskede IK. Tränar för egen del, umgås med vänner, reser.

Senast lästa bok: Just nu läser jag Call me by your name av André Aciman. Den verkar lovande.

Reser helst till: Sydney, San Fransisco och medelhavsöar.

Drömyrke som barn: När jag var riktigt liten ville jag bli fotbollsproffs. Brorsan Pär blev det istället. Men jag har nog alltid haft en dröm om att få uträtta något viktigt för samhället och världen.

Ja, vad kul! Igår ringde en kompis och frågade om jag ville följa med på Mia Skäringers föreställning i Göteborg. Då sa jag det.

Nej, aldrig i livet! Säger jag inte så ofta tror jag, jag är ingen nejsägare. Man kan alltid tänka om.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons