Under Srf konsulternas Hållbarhetsmånad har några av branschens programleverantörer bjudits in att skriva på temat Hållbarhet. Här skriver Helene Struthers, expert inom digitala ekonomiprocesser, Visma Spcs. Åsikterna i texten är författarens egna.


 Trycket ökar från alla håll när det gäller hållbarhet. Självklart gäller detta för oss som leverantör men också för byråerna och det är högre efterfrågan än någonsin tidigare på hållbara lösningar. Digitaliseringen är en väg för att nå en mer hållbar framtid inte bara miljömässigt utan även för ett mer hållbart arbets- och företagsliv.

1800-talets industrialisering, då insikten kring maskinernas kapacitet gav en ökad produktion till en annan kostnad, går till stor del att likställa med dagens snabba digitala utveckling. Då, liksom nu, var det inte hållbart att spendera värdefull arbetstid på att manuellt utföra arbetsuppgifter som kunde skötas mer effektivt. Idag handlar det om digitala format, främst inom bokföring och lönehantering.

Att arbeta med hållbarhetsfrågornas alla dimensioner i sin egen verksamhet är en förutsättning för att man ska fortsätta vara en attraktiv leverantör och arbetsgivare. Innovation, digitalisering och kunskapsdelning ger byråerna möjligheten att driva sina företag hållbart ur alla aspekter – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Man frigör tid, ökar effektiviteten och gör sina kunder redo för en hållbar framtid.

Som arbetsgivare är en av utmaningarna ojämn arbetsfördelning under året, och något som är viktigt att lösa när det kommer till att få personal att stanna kvar och känna att de har ett hållbart arbetsliv.

Att arbeta med rätt systemstöd och jobba med bokföring i realtid tillsammans med kunden hjälper till att bland annat korta leveranstider. Det ökar även möjligheten till att fördela arbetet över året och bidrar på så vis till att kapa byråns arbetstoppar, man skapar helt enkelt ett mer hållbart arbetsliv för konsulten genom digitalisering.