Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Auktorisationens värde i redovisnings- och löneuppdrag

I en tid då näringslivet är i fortsatt stort behov av redovisningstjänster, lönetjänster och rådgivning samtidigt som rekrytering är en av de svåra utmaningarna i branschen så är auktorisationen en mycket viktig ingrediens. Auktorisationen är den kvalitetsstämpel som tydliggör var kompetensen finns och är dessutom en bra karriärväg som lyfter fram redovisnings- och lönekonsultyrket. Auktorisationen har en självklar plats i både dagens och framtidens redovisnings- och löneverksamheter.
Text: Petra Lagnehag Zars
Annons

Auktorisationens värde i näringslivet

Till att börja med är auktorisationen främst till för näringslivet, som en viktig kvalitetsmärkning på rätt kompetens och kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster. Som bransch är det vår skyldighet att tydliggöra var kompetensen finns.

Näringslivet är i fortsatt stort behov av att outsourca hela eller delar av redovisningen och outsourcing av lönehantering ökar kraftigt. Att som konsult ta på sig att sköta redovisnings- och löneuppdrag åt företag kräver rätt kompetens och hög kvalitet i leveransen. Auktorisationen syftar till att säkerställa allt detta, till nytta för svenskt näringsliv. Samtidigt stärker auktorisationen branschens position på marknaden.

En Auktoriserad Redovisningskonsult har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna vara en viktig affärspartner och rådgivare till sina kundföretag. När digitaliseringen i ökad utsträckning genererar automatiserade tjänster kommer rutinsysslor som bokföring och stansning att försvinna och istället skapas utrymme för proaktivitet, analys och rådgivning i realtid. Kundföretagen har behov av tätare ekonomiska uppföljningar, aktuellt underlag vid kreditbedömning och tätare kontakt med sin betrodda rådgivare.

Auktorisationens värde i branschen

Auktorisationen har gett ökad status till redovisnings- och lönekonsultyrket på flera sätt. Den ger också en tydlig karriärväg, vilket i sin tur attraherar fler att välja dessa yrken eftersom det finns möjlighet att kunna växa i sin yrkesroll.

Som auktoriserad konsult krävs att du håller dig uppdaterad och kompetensutvecklas i takt med de förändringar som sker på redovisnings- och löneområdet. Det gäller att hela tiden ha koll på de senaste regeländringarna, kunna tolka komplexa lagtexter och regelverk för att säkerställa hög kvalitet till kunder, uppdragsgivare, intressenter och arbetsgivare. Auktorisationen syfte är att säkerställa det.

Proaktivitet, analys, rådgivning och kommunikation är tydliga områden som Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter i allt större utsträckning kommer att arbeta med. Inom dessa områden behövs auktorisationens kunskapsnivå i kombination med flerårig erfarenhet för att säkerställa hög kvalitet i leveransen till kundföretagen. Rådgivarrollen attraherar fler att välja yrket och en karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult.

I rekryteringsprocessen ger auktorisationen stort värde. Det viktiga arbetet med arbetsgivarvarumärket, employer branding, är a och o i ett företag som vill attrahera de bästa medarbetarna. Företag som söker efter personer med hög kompetens bör kunna erbjuda den anställde möjlighet att växa via kompetensutveckling och nya utmaningar i arbetet. Här är auktorisationen en självklar del.

Är du en av dem som företagen vill rekrytera? Auktorisationen är en tydlig bekräftelse på din kompetens. Många företag i redovisnings- och lönebranschen söker efter auktoriserade eller auktoriserbara personer att anställa.

Yrkesstolthet, stöd och profilering

Med auktorisationen ökar självförtroendet och med goda kunskaper kommer effektivitet och tydlighet i arbetet. För en verksamhet som vill skapa trygghet och kvalitet ut mot kunderna är det viktigt att ha rätt person på rätt plats. Vi som arbetar i tjänsteföretag bygger vår verksamhet på kompetenta stolta medarbetare som vill vara med och driva företaget framåt.

Som auktoriserad har du goda möjligheter att växa och du kan vara riktigt stolt över din kompetens. Näringslivet behöver dig och framåt behöver ni bli fler som kan leverera kvalitetssäkrad rådgivning, redovisning och lön. Sträck på dig – du är en mycket viktig resurs för näringslivet!

Förutom allt detta har du via din auktorisation ett medlemskap hos din branschorganisation, Srf konsulterna. Via medlemskapet får du tillgång till smarta tjänster som ger stöd och trygghet i ditt dagliga arbete. Exempelvis mallpaket, frågeservicetjänst, branschinformation, e-bibliotek, möjlighet att teckna en branschanpassad ansvarsförsäkring, rabatt på Srf Utbildnings kursutbud med mera.

Sedan en tid tillbaka har Srf anslutna redovisnings- och löneverksamheter med minst en auktoriserad per fem anställda, möjlighet att profilera sig som Srf auktoriserad byrå, Srf auktoriserat företag, Srf auktoriserad avdelning med mera. Detta synliggör auktorisationen på företagsnivå, vilket gagnar hela verksamheten.

Tillsammans profilerar och synliggör vi den viktiga kompetens som finns på redovisnings- och löneområdet. Vi är dessutom en gemensam stark röst i arbetet med att påverka samt utveckla branschen och den nytta som levereras till näringslivet.

Auktorisationen:

 • Tydliggör för näringslivet var rätt kompetens finns att anlita
 • Kvalitetssäkrar redovisnings- och lönetjänster till nytta för näringslivet
 • Bekräftar din kompetens på marknaden
 • Lyfter fram kunniga yrkesutövare – de bästa i Sverige!
 • Tydliggör för arbetsgivare (som vill anställa) var rätt kompetens finns
 • Ger en tydlig karriärväg för verksamma
 • Håller rätt kompetensnivå för att kunna arbeta och utvecklas som rådgivare
 • Lockar fler att satsa på ett yrkesval där det finns möjlighet att vidareutvecklas
 • Bygger stolthet hos kunniga yrkesutövare
 • Säkerställer effektiva processer
 • Ger en tydlig kvalitetsstämpel i din profilering
 • Ger dig en branschtillhörighet med nätverk och smarta medlemsförmåner

Tillsammans blir vi starka!

Läs mer om att bli auktoriserad och konceptet ”Srf auktoriserad byrå >>

Aktuella artiklar
Annons