Annons
Branschaktuellt Redovisning

”Autonoma flöden blir vardag”

– Stora delar av branschen har automatiserats och digitaliserats. Nu behöver vi verka för att även mindre byråer tar steget och använder sig av de stora fördelarna med taggad finansiell data. Samtidigt tar andra aktörer steget till autonoma flöden där datorerna fattar besluten, i stället för att föreslå användaren olika beslut. Det är också en utveckling föreningen behöver påverka, för att säkra möjligheter och hantera hot vi ännu inte kan förutse, säger Bo Karlsson, ny ordförande för XBRL-föreningen.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Bo Karlsson är auktoriserad revisor och har jobbat med revisionsutveckling under drygt tio år. De förenklingar, kvalitetssäkrade standardiseringar och internationellt anpassade automatiseringar som revisionsbyråer och redovisningsbyråer vill se mer av blir nu också en fråga för honom som ordförande för XBRL-föreningen. Ett arbete han ser fram emot:

– Den tekniska utvecklingen och föreningens ställning är nu sådan att vi nu vill förädla processen baserad på de system som finns. Detta genom att jobba vidare med automation och hur data hanteras för att tjäna alla intressenter på bästa sätt.

– Vi kommer då in på frågor om överförbarhet mellan system och att det ska räcka med en källa för all data, one source of data, som intressenterna kan få informationen från. Där har XBRL-föreningen en viktig roll att spela eftersom vi samlar programvaruutvecklare, branschrepresentanter, myndigheter och företagsorganisationer för att driva de frågor som är viktiga för oss alla.

Stor nytta

XBRL är, som bekant, ett format som gör data överförbar mellan olika system. SIE-formatet är en känd föregångare/kusin i sammanhanget som gjort mycket för att underlätta revisorers och konsulters vardagsarbete med bland annat Baskontoplanen.

Frågan hur dataöverföringen mellan datasystem ska gå till är i allt väsentligt besvarad. Samma sak med vad som ska överföras och vem som ska göra det. Då hamnar i stället fokus på varför? Och där, menar Bo Karlsson, har vi bara börjat inse hur mycket exempelvis mjukvarurobotar snart kan göra när det gäller bokföring, kvalitetssäkring och rapporter.

–  Med data av rätt kvalitet säkrad kan företag, redovisningskonsulter, revisorer, myndigheter och organisationer konsumera och analysera data mycket snabbare för att se trender, avvikelser, göra jämförelser och analyser och vidta åtgärder.

– Ju snabbare man kommer dit, ju snabbare får man konkurrensfördelar. Det gäller stora byråer och det gäller riktigt små. Med största säkerhet sitter även en enpersonsbyrå på system som innehåller lösningar för digitalisering och automation, tipset är att man helt enkelt pratar med sin leverantör och börjar testa dessa.

Hållbarhetsdata

XBRL-föreningen ingår i ett globalt nätverk. På europeisk nivå är det nu stort fokus på digital taggning av uppgifter som ska in i hållbarhetsredovisningen. Det går, enligt Bo Karlsson, till och med fortare än utvecklingen mot digital inlämning av årsredovisning. Nästa fas i utvecklingen är taggad och kvalitetssäkrad transaktionsdata som kan delas/hämtas/skickas mellan exempelvis företag, byråer och myndigheter. Det möjliggör redovisning i realtid.

– Där kommer vi in på frågor som hur uppgifterna i redovisningen matchar uppgifterna hos Skatteverket när det gäller till exempel uppbördsdeklaration och moms. Inte bara en gång om året, en gång i månaden eller en gång i veckan utan hela tiden. Detta är en spännande utveckling som bland annat vi inom XBRL-föreningen håller ögonen på. Det är dags för oss att spänna bågen ordentligt nu.

Bo Karlsson, ny ordförande i XBRL-föreningen, har arbetat som revisor i över 30 år. En stor del av tiden har ägnats åt effektivisering, datorisering och automation.
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons