Annons
Branschaktuellt

Blanketter för att begära omprövning/överklaga

Coronapandemin har nu pågått i lite drygt ett år. Riksdagen har beslutat att stödja näringslivet genom ett antal olika stödåtgärder. Mycket har blivit bra, men en del har blivit mindre bra.
Text: Leif Hagström
Annons

En sak som har blivit mindre bra är Tillväxtverkets återbetalningskrav för korttidsstöd på grund av att slutavstämningen har skett för sent. Tiden för slutavstämning är kort och lätt att missa. För redovisningskonsulter blir det, förutom momsavstämningsdatum med mera, ännu fler datum att hålla reda på. Den som kommer in med avstämningen för sent kan se fram emot att Tillväxtverket återkräver det preliminära stödet. Det är stentufft och det finns så gott som ingen flexibilitet vad gäller det. Återbetalningskrav som kan vara förödande för det enskilda företaget. Redan när vi hösten 2020 fick indikationer på hur Tillväxtverket såg på detta tog vi på Srf konsulterna kontakt med dem för en mjukare hållning och tydligare information, men vi har tyvärr inte haft någon större framgång. Nu skördar företagen, de anställda och domstolarna m.fl. konsekvenserna av deras hårda hållning.

På senare tid har Srf konsulterna uppfattat en ökad frustration hos berörda över Tillväxtverkets handläggning i dessa ärenden. Vi har bland annat fått frågor om hur man överklagar återbetalningskraven. Om man inte har lämnat in avstämningen i rätt tid är den första skrivelsen man får från Tillväxtverket inte ett beslut utan ett övervägande som man ges möjlighet att ge in synpunkter på innan de fattar sitt beslut. Min rekommendation är att ge in synpunkter och gärna även den bevisning som man kan ha till stöd för att det finns godtagbara skäl för att avstämningen har kommit in för sent (exempelvis kopia av läkarintyg vid sjukdom).

När man sedan får del av ett beslut från en myndighet och om beslutet har gått en emot så ska det följa med information om hur man överklagar respektive – om det är möjligt – begär omprövning. En begäran om omprövning prövas av myndigheten som har fattat beslutet. Det beslut som myndigheten sedan fattar är i sin tur överklagbart. Ett överklagande ska ges in till den myndighet som har fattat beslutet. Myndigheten, som bland annat tar ställning till om överklagandet har skett i rätt tid, sänder sedan överklagandet till domstolen för avgörande.

I syfte att underlätta begäran om omprövning respektive överklagande har Srf konsulterna tagit fram ett par blanketter som kan användas eller tjäna som mall vid skrivning på fri hand. Blanketterna kan användas även när andra myndigheter än Tillväxtverket har fattat beslut. Du finner blanketterna på srfkonsult.se under Verktyg och hjälpmedel/Mallar – Omprövning/överklagan till myndighet.

När det gäller för sen slutavstämning vid korttidsarbete kan man argumentera för att det vore ”uppenbart oskäligt” med återbetalningsskyldighet (30 § lagen [2013:948] om korttidsarbete). Bevisföringen är fri så anför allt som talar till stöd för att det vore uppenbart oskäligt med återbetalningsskyldighet. Ge även in den bevisning som kan finnas. Exempel på skäl till den sena avstämningen kan vara

  • sjukdom
  • dödsfall
  • olyckshändelse och
  • tekniska fel i datasystemen hos sökanden men även hos andra såsom Tillväxtverket.

Avslutningsvis och väldigt viktigt: Kom ihåg att göra avstämningen avseende korttidsstöd i rätt tid!

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons