Annons
Redovisning

Böckerna öppnas inte för myndigheterna

Nej. Det är inte värt riskerna och kostnaderna att öppna företagens bokföringssystem för myndigheterna. Trots att det skulle förenkla företagens rapportering.

Den slutsatsen drar den myndighetsgemensamma styrgruppen för satsningen på Smart Business Reporting, SBR, i Sverige.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

SBR är en satsning på att effektivt och säkert utbyta data mellan företag och myndigheter. Den övergripande ambitionen är att underlätta företagens vardag genom att effektivisera rapporteringen till myndigheterna. Företag ska exempelvis inte behöva lämna in samma uppgifter till flera myndigheter.

Digital inlämning av årsredovisningen, DIÅR, är en tjänst utformad genom SBR-samverkan. En annan kunde ha blivit Open Accounting, Öppen redovisning. Det hade inneburit att myndigheterna hämtat information direkt ur företagens bokföringssystem, enligt särskilda villkor.

Öppen redovisning skulle i denna form ha omfattat digital inlämning av årsredovisning, inkomstdeklaration för företag och finansiell och ekonomisk statistik, FEK. Något som i dag kräver inrapportering av företagen.

Dyrt och osäkert

Thomas Flank är verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, som leder SBR-arbetet i Sverige enligt en färdplan som sträcker sig till och med 2027. Flank ingick i den arbetsgrupp som rekommenderade styrgruppen, med de högsta cheferna från Bolagsverket, SCB, Skatteverket och Tillväxverket att inte gå vidare med den lösning för Öppen redovisning som utretts och analyserats sedan 2018. Varför?

– Vår påverkansanalys visade stora behov i förändring av rättspraxis och regelförändringar utan någon förenkling eller förbättring för företagen. Den visade även på höga investeringskostnader för system- och tjänsteleverantörerna avseende förändrade krav på IT-arkitekturen och verksamhetsarkitekturen. Det här är ett beslut till gagn för Sveriges företag och myndigheter som rapporterar och granskar finansiella rapporter till Bolagsverket, SCB och Skatteverket, konstaterar Thomas Flank.

Öppen redovisning

Arbetet med SBR sker i samverkan med den nordiska satsningen på Nordic Smart Government and Business. Srf konsulterna har insyn i båda genom Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön och chef för Srf konsulternas branschenhet.

– Hela ambitionen med SBR är att förenkla för företagare och myndigheter. Men förenklingar kan inte genomföras till vilket pris som helst. Det måste vara säkert för redovisningskonsulter, lönekonsulter, rådgivare, deras kunder och myndigheterna efter rimliga investeringar. Där är vi helt enkelt inte i dag.

– Att inte gå vidare med Öppen redovisning är ett beslut helt rätt i tiden, bland annat med hänsyn till ökade krav inom cybersäkerhet och rättssäkerhet i en alltmer komplex och digitaliserad värld, konstaterar Thomas Flank, verksamhetsutvecklare vid Bolagsverket
– Insikterna och kunskaperna som vunnits under arbetet med Open Accounting, Öppen Redovisning, är väldigt värdefulla framåt. Lösningarna SBR möjliggör fortsätter att underlätta och styra arbetet i vår bransch, men inte i just denna form, säger Zennie Sjölund, Srf konsulterna.

Om SBR

Standard Business Reporting, standardiserad företagsrapportering.

Digitalt utbyte av verksamhetsinformation, baserad på finansiell information.

Leds av Bolagsverket och genomförs i samverkan med Bokföringsnämnden, Myndigheten för digital förvaltning – DIGG, Statistikmyndigheten SCB, Skatteverket och Tillväxtverket. Samt med företagare och deras intressenter, bland dem Srf konsulterna.

SBR standardiserar:

• datadefinitioner,

• gemensamma begreppsbeskrivningar (taxonomier),

• strukturen för digitala rapporter,

• den hierarkiska relationen mellan data,

• processer genom vilka utbyte av data sker,

• tekniker som används för att möjliggöra utbyte av information.

Källa: Bolagsverket

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons