Annons
Branschaktuellt Redovisning

Bokföringsnämnden klargör redovisningsfrågor i coronatider

Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ett nytt allmänt råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Rådet klargör frågor om redovisning av hyra och leasingavtal där rabatt lämnats med anledning av spridningen av covid-19.
Annons

Det allmänna rådet klargör att ett företag som tillämpar K2, K3 eller regelverket årsbokslut och får en rabatt på hyra eller leasing med anledning av covid-19 får redovisa rabatten i den period av räkenskapsåret som den är hänförlig till. Har till exempel en hyresgäst på grund av covid-19 kommit överens med hyresvärden om sänkt hyra under perioden april – juni 2020, ska den sänkta hyreskostnaden redovisas under just den perioden.

Man kan fråga sig om det inte redan står så i regelverken? Men i vart fall i K3 är det troligt att rabatten borde periodiseras över den kvarvarande tiden av kontraktet. I K2 och regelverket årsbokslut är detta långt ifrån lika givet. Oavsett hur regelverken ska tolkas har nu BFN angett att det alltid är möjligt att redovisa dessa rabatter över den period av räkenskapsåret som de är hänförliga till.

Motsvarande gäller för hyresvärden. Det vill säga den rabatt hyresvärden lämnar får redovisas i den period av räkenskapsåret som den är hänförlig till. Här kan noteras att det allmänna rådet inte hanterar det stöd som hyresvärden i sin tur kan ha rätt att få. För redovisning av stödet måste med andra ord hyresvärden titta i tillämpligt regelverk och tolka när stödet ska redovisas utifrån de villkor som gäller för att få stödet.

Bra med tydlighet, men allt kan bli bättre…

Det är bra att BFN kommer ut med detta allmänna råd. Även om jag tror att många företag inte ens uppmärksammat denna redovisningsfråga och troligen hade redovisat på detta sätt även om det allmänna rådet inte hade antagits. Men det hade kunnat leda till rättsprocesser i efterhand, i värsta fall kopplat till att kontrollbalansräkningar inte har upprättats i tid.

Srf konsulterna har via redovisningsgruppen och representation i BFN jobbat för att få till ett särskilt allmänt råd för att behandla frågor kopplade till corona. Vi är därför nöjda med att BFN tagit detta beslut. Vi drev däremot på för att fler frågor skulle hanteras i detta allmänna råd. Till exempel frågan om hur hyresvärden ska redovisa erhållet stöd för lämnad rabatt. Men också frågor om redovisning av stödet för korttidsarbete. Det finns nu inga särskilda riktlinjer för det, utan företagen har att hantera frågor om när stödet ska redovisas. Om K2 tillämpas – när kan man intäktsföra stödet? Det är inte helt självklart när företagen först får en preliminär betalning som senare slutavräknas.

Enligt K2 ska intäkt redovisas om företaget senast på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot bidraget. Ett villkor för att få stödet är att företaget befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. Det kan givetvis bedömas på olika sätt. Bara för att företaget har fått ett preliminärt beslut och till och med fått pengarna utbetalda behöver inte det betyda att alla villkor är uppfyllda. Men här får företaget göra rimliga antaganden och redovisa utifrån dem.

Nu kommer omställningsstödet också. Även detta är omgärdat av villkor som det är svårt att bedöma när de är uppfyllda. En annan fråga är om omställningsstödet verkligen avser perioden mars – april, eller om det bara är en period som används för att beräkna hur stort stöd företaget ska få. Om detta har det framförts olika uppfattningar. Nu kunde inte gärna BFN gå in och reglera hur ett stöd som inte ens har trätt i kraft ska redovisas. Men det kommer säkert komma upp frågor kring det också.

Så tack BFN för de klargöranden som det allmänna rådet medför. Vi får kämpa vidare lite med tolkningar av andra redovisningsfrågor kopplade till corona.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons