Annons
Branschaktuellt Redovisning

Bolagsverket: “Sjukdom hos redovisningskonsult kan vara skäl till eftergift”

Bolagsverket utfärdade 2 600 färre förseningsavgifter under covidåret jämfört med året före. 232 fler ansökningar om omprövning godkändes.
– Orsaker som pandemin, sjukdom hos redovisningskonsult eller störningar i produktionskedjan kan vara skäl till eftergift, säger Eva Wallgren, enhetschef vid Bolagsverket
Text: Anna Gullberg
Annons

Under 2020 påförde Bolagsverket 32 620 förseningsavgifter och det kom in 2 450 ansökningar om eftergift/omprövning eller överklagan. 674 av dessa godkändes och 150 har ännu inte tagits ställning till ännu. Det kan fortfarande komma in fler ansökningar.

– Det är lite för tidigt att säga att vi är helt klara med 2020, säger Eva Wallgren.

2019 påförde Bolagsverket 34 076 förseningsavgifter, och det kom in 1 927 ansökningar om eftergift/omprövning eller överklagan. 442 av dessa godkändes.

Skillnaden i antalet förseningsavgifter pekar ändå på att något färre fick förseningsavgift, och något fler fick igenom sin överklagan. Men om det beror på snällare tolkning i covidtider går inte att säga.

Så vad händer då om ett företag inte kan leverera i tid? Vilka omständigheter kopplade till covid-19 anses vara godtagbara skäl för eftergift och vilken bevisbörda läggs på företagaren?

– Bolagsverket kan inte säga vad som generellt är skäl till eftergift av en förseningsavgift utan det sker en prövning i varje enskilt fall utifrån de argument, intyg och bevis som kunden inkommit med. Orsaker som pandemin, sjukdom hos redovisningskonsult eller störningar i produktionskedjan kan vara skäl till eftergift. Företaget ska dock ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra att förseningen sker, säger Eva Wallgren.

Företaget ansvarar för att en korrekt årsredovisning lämnas in i tid till Bolagsverket. Det ska ske senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Om det inte sker beslutar Bolagsverket enligt lag att företaget ska betala en förseningsavgift.

– Det är företaget som måste motivera och bevisa att förseningen beror på någon omständighet som ligger utanför deras kontroll, säger Eva Wallgren.

Vad är de vanligaste orsakerna när man får avslag?
– Den vanligaste orsaken när vi avslår en ansökan om eftergift av en förseningsavgift är att företaget inte har kunnat motivera att förseningen beror på omständigheter som ligger utanför deras kontroll. Företaget ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att årsredovisningen kommer in i tid, säger Eva Wallgren.

Vilka skäl är ej giltiga för att slippa förseningsavgift?
– Om förseningen beror på skäl som det anses att de ansvariga personerna i företaget kunnat påverka så är det inte ett giltigt skäl. Företaget behöver därför beskriva och bevisa varför det ska anses som oskäligt för Bolagsverket att ta ut avgiften, säger Eva Wallgren.

Hur tycker ni själva att kommunikationen kring förseningsavgift fungerat?
– På vår webbplats informerar vi om konsekvenserna av en sent inlämnad årsredovisning, och även om den tillfälliga lag som tillåter digitala årsstämmor då man hindras att ses och därmed inte kan fastställa årsredovisningen. Skulle en årsredovisning lämnas in sent så kontaktar vi företaget och meddelar beslutet samt hur de kan överklaga. Att skicka in årsredovisningen digitalt är något som vi rekommenderar då det dels går snabbare och är säkrare, säger Eva Wallgren.

Har Bolagsverket anledning att ändra på något?
– Självklart arbetar vi med ständiga förbättringar och ser över hur vi bäst kan hantera detta, säger Eva Wallgren.

Hur gör man om man vill överklaga ett beslut?
– På vår webbplats finns information om hur ett företag går tillväga för att klaga på en avgift. Där hittar du information som företaget bör skicka med, blankett som kan användas vid en överklagan och liknande, säger Eva Wallgren.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons