Länsstyrelsen i Stockholm offentliggjorde sitt beslut för ett halvår sedan, 6 mars 2023. Då hade man granskat hur bolagets allmänna riskbedömning såg ut under perioden 1 juli 2018 till 15 juni 2020. I beslutet konstateras bland annat att Accountor Ekonomi och Rådgivning AB, som är bolagets fulla namn, har en bristfällig allmänn riskbedömning: ”Det saknas en systematisk genomgång av hur olika riskfaktorer såsom bolagets kunder, distributionskanaler, geografiska riskfaktorer och verksamhetsamhetsspecifika omständigheter påverkar risken för att bolagets tjänster kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.” – Till att börja med vill alla seriösa aktörer i branschen, inte minst vi auktoriserade,…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!