Annons
Branschaktuellt Redovisning

Auktorisation stärker varumärket: Rådgivning och digitalisering i fokus hos Neblo

– Ligga i fas! Det är ett mantra för oss som gör att våren inte är mer stressande än någon annan tid på året. 2 maj ska alla privatdeklarationer vara klara. Vi jobbar digitalt och tar inga anstånd. Det har varit en process att komma hit, men nu har vi den ordning vi vill.

Det säger Micael Blomqvist, vd och byråledare för Neblo Ekonomi i Norrtälje. Han har över 20 års erfarenhet av branschen, brinner för digitalisering och ser auktorisation, utbildning och modet att ge råd som centrala för byråns och branschens framtid.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Hur ser er affär ut nu, i slutet av 2023 och början av 2024?
– Vi noterar att många kunder har det tungt nu, alla är mer eller smittade av inflationen och de höga räntorna. De som har fått stora uppskov under pandemin får bekymmer nu när det är dags att betala och marknaden samtidigt viker. Småhusmarknaden och byggbranschen har i princip tvärstannat, det påverkar många. Företagen behöver rådgivning för att agera i tid och undvika eller minimera likviditetsproblem.

– I februari, i samband med en av våra två årliga konferenser där alla på byrån deltar, lyfte vi internt att denna situation var på väg. Vi riggade för att leverera tätare rapporter med tillhörande rådgivning och förmedla kontakter med banker och andra i vårt nätverk som våra kunder kan behöva när det är tuffare tider.

– Vi har länge pratat om att vi alla ska vara proaktiva och våga vara rådgivare. Nu ser vi att det agerandet är direkt nödvändigt för våra kunder. De måste få underlag och alternativ som gör att de kan agera i tid.

Hur får ni hela byrån att jobba rådgivande?
– ”Tänk som en rådgivare”, brukar vi säga till de anställda. Har du någon form av kundansvar ska du våga vara rådgivare och tänka att vi på byrån är ett team som tillsammans ger de bästa råden. Vet man inte själv kan man grunda sitt beslut, sina förslag, hos en mer erfaren kollega. Det viktiga är att kunden alltid får bra råd. Och när man lyckas med detta utvecklas man i jobbet och blir starkare såväl som individ som rådgivare. Det är alltid lika roligt att se det hända.

Vikten av utbildning?
– Avgörande. Vi kan inte luta oss tillbaka och låta bli att kompetensutveckla oss. Det händer så mycket i vår bransch. Vi omges av regler och lagar som hela tiden förändras. Har vi inte färska kunskaper kan vi inte hjälpa företagen som vi vill. Så enkelt är det.

– Vi har två interna konferenser varje år där alla är med på alla moment, för att alla ska få förståelse för helheten. Är konteringen rätt från början blir det rätt i rapporterna, deklarationen och årsredovisningen. Är det ordning i filerna kan var och en av oss dra upp rapporten när kunden tar kontakt, det skapar trygghet. Den förståelsen är det viktigt att alla har.

– Förutom våra interna resurser, och externa utbildningar använder vi oss av Srf konsulternas frågeservice, för att få vägledning eller en andra åsikt av experterna där.

– Sammantaget ska vi skaffa rätt kompetens och våga använda den. Vi ska inte vara rädda att ta beslut och ge råd, många i vår bransch har det bekymret. Där kommer vi tillbaka till värdet av att vi jobbar som ett team här på byrån, det är en fördel vi har framför enpersonsbyråer.

Vikten av auktorisation?
– För oss är det väldigt viktigt, men kunderna bedömer oss i första hand efter vår leverans. Å andra sidan har vi ganska nyligen blivit bättre på att marknadsföra värdet av vår auktorisation. Så de kanske kommer att märka det mer nu. Auktorisationen är ju en kvalitetsmarkör, ett erkännande och ett bevis på att man har en viss kunskap och löpande vidareutbildar sig. Det är självklart att vi ska visa upp det ordentligt.

– Vi pushar alla som vill plugga vidare att verkligen göra det och ta sina steg mot auktorisation. Vi har märkt att de auktoriserade sträcker lite på sig, blir lite stoltare. Sådant är också väldigt värdefullt.

Var finns framtidens goda affärer?
– Inom allt mer rådgivning och interaktion med kunderna, som möjliggörs genom ökad digitalisering. Sedan kan vi plocka ut AI eller hållbarhetsredovisning ur det resonemanget om vi vill, men kärnan är att skapa ännu mer nytta genom digitala lösningar.

– I dag har vi kunder som sköter den dagliga driften i systemen. Där är vår roll först att rigga systemen så att de fungerar som kunden vill, sedan ser vi till att underlagen och analyserna lever upp till ledningens och/eller styrelsens krav. I praktiken har vi då samma roll som en ekonomichef/CFO. Vi vill så snabbt som möjligt upp till den nivån hos kunderna. Där uppstår nya affärer och kunderna ser värdet av våra tjänster.

– När jag och kollegan Per Åke Malmgren slog oss samman och grundade Neblo 2014 hade vi jobbat tillsammans på olika sätt i över 10 år. I det nya bolaget ville vi jobba än mer digitalt. En lösning blev att köpa en ”pott” leverantörsfakturor av programvaruföretag som levererade det. Då kunde vi använda den tjänsten på kunder som hade det behovet, men inte volymerna för att komma åt den lösningen. Det behövs inte längre, men det sättet att tänka och jaga nya lösningar i de digitala system är fortfarande tillämpbart för att hitta goda affärer där vi inte ser dem i dag.

Auktoriserad byrå. Gänget på Neblo Ekonomi jobbar alla med rådgivning och digitala flöden i någon form. Till sin, och kundernas, hjälp har de ett nätverk av kompetenser inom bankvärlden, försäkringsbranschen och juridiken. De är en fullservicebyrå.
– Många företagare har under 20 års tid haft det ganska eller väldigt bra. Att då mötas av hårda tider, som brukar komma med kortare cykler, kan nästan vara svårt för dem att ta in. Det betyder att våra underlag måste komma tätare och vara ännu bättre, säger Micael Blomqvist, Auktoriserad Redovisningskonsult och Certifierad Affärsrådgivare.

Neblo Ekonomi AB

Auktoriserad byrå.

Grundad: 2014.

Ägare: Micael Blomqvist, Per Åke Malmgren.

Säte: Norrtälje.

Slogan: Digitala flöden – Personliga möten

Omsättning: 8,5 milj (2022)

Anställda: 9.

Tjänster: Digitala och förenklade flöden, bokslut och deklarationer, ekonomisk rådgivning.

Övrigt: Kandidat till Årets tillväxtbyrå 2018.

www.neblo.se >>

Aktuella artiklar
Annons