Länsstyrelsen i Västra Götaland meddelade sitt beslut 15 juni 2023. Då hade man granskat hur bolagets allmänna riskbedömning såg ut under perioden 21 april 2021 till 21 april 2022. Modern Ekonomis kompletterande underlag till sin överklagan skickades till Förvaltningsrätten i Göteborg 31 augusti 2023. Skulle man falla där går det att söka prövningstillstånd, försöka överklaga, hos kammarrätten. – Förarbetena och lagen är skrivna så att det ska finnas en skala när det gäller bedömningen av hur allvarlig en brist enligt penningtvättsregelverket är. Vi dokumenterar, har rutiner för regelbunden kundkontroll, kontrollerar nya kunder, fortbildar medarbetare löpande, uppdaterar vårt intranät och övriga…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!