Srf konsulterna arrangerade ett seminarium om hållbart företagande, med verktyget NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard) i centrum. Med på seminariescenen, ett stenkast från huvudscenen där Timbuktu samtidigt uppträdde, fanns också Monzer Dia och Charlotte Lundberg från Sveriges Internationella Företagarförening, SviFF. Samtalet leddes av Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön och enhetschef för sakkunskapsenheten vid Srf konsulterna.

– Vi vet att social hållbarhet är bra för ett företags lönsamhet. I det ingår mångfald och inkludering. Människor med olika bakgrund har olika synvinklar på verksamheten, vilket öppnar för nya affärer hos grupper som vi inte når fullt ut i dag konstaterar Lali Fjellström.

Tät samverkan

Srf konsulterna samverkar sedan tidigare med SviFF, som bland sina medlemmar har ett antal redovisningskonsulter av utländsk härkomst. De hjälper ofta företagare med utländsk härkomst, som i sin tur har personal med samma bakgrund. Hittills har enbart ett fåtal av dessa redovisningskonsulter hittat till Srf konsulterna.

– Många av dem jobbar ensamma och känner inte till vilka fördelar det finns med att ingå i en branschorganisation. Vår medverkan i Järvaveckan öppnar för kontakter med en del av vår bransch som annars inte nås av våra budskap, exempelvis om vikten av hållbarhetsredovisning för att säkra företagens konkurrenskraft, säger Lali Fjellström och fortsätter:

– Att vara med i en branschorganisation som hjälper en att följa exempelvis Penningtvättslagen eller GDPR är en viktig konkurrensfördel för den som vill visa att man håller en högre kvalitet än konkurrenterna. På så vis blir auktorisation en viktig hållbarhetsfaktor!

Hållbarhet

Samtalet om hållbarhet handlade bland annat om hur lätt det är att berätta om sitt hållbarhetsarbete, oavsett vilken bakgrund man har – om man bara bestämmer sig för att göra det. Charlotte Lundberg, som även har en fond som investerar i start-ups, beskrev att de som i dag startar företag är beredda att investera i hållbara lösningar med mätbara nyckeltal. Vill man lyckas behövs en förmåga att lyfta blicken och vara konkret. Det har framgångsrika start-ups. Lali Fjellström avslutar:

– Den som redovisar enligt NSRS får de nyckeltal som behövs. Inom kort är också en instegsversion, Entry Level, redo att möta marknaden. Då blir det ännu lättare för fler att visa upp sitt hållbarhetsarbete och säkra nya affärer och nya talanger genom NSRS. Det kommunicerar vi också ut till de vi samverkar med.