Annons
Branschaktuellt Redovisning

Riksrevisionen granskar Länsstyrelsens penningtvättstillsyn

Är Länsstyrelsernas tillsyn av verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt tillräckligt effektiv? Den frågan ska Riksrevisionen besvara i en rapport som planeras vara klar i maj 2024. Srf konsulterna välkomnar granskningen och hoppas att den ska leda till att Länsstyrelsernas tillsyn blir mer riskbaserad och vägledande.
Text: Therese Slettengren
Annons

En viktig pusselbit i kampen mot ekonomisk brottslighet är statens tillsyn av företag och andra verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt. Tillsynen säkerställer att företagen har effektiva rutiner och kontroller för att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkta fall av penningtvätt. Tillsynen utförs bland annat av Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland som tillsammans ansvarar för ett stort antal verksamhetsutövare inom olika branscher, däribland redovisningsbyråerna.

Nu har alltså Riksrevisionen påbörjat en granskning av Länsstyrelsernas tillsynsarbete för att ta reda på om tillsynen kan effektiviseras och förbättras. Granskningen omfattar också Finansinspektionens tillsyn, samt Bolagsverkets uppdrag att tillhandahålla de register som används vid tillsynen.

Välkomnar granskningen

Camilla Boije som är kvalitetschef på Srf konsulterna välkomnar Riksrevisionens granskning.

– Vi tycker det är bra att det görs kontroller av att penningtvättslagen följs och vi delar Länsstyrelsernas vision; att stoppa kriminella från att utnyttja seriösa företag. Därför är det desto viktigare att tillsynen fokuserar mer på det arbete som redovisningsbyråerna lägger ned på att få god kunskap om sina kunder och deras affärer inte bara hur byråernas verksamheter i sig kan utnyttjas för penningtvätt.

Camilla Boije önskar att det fanns en bättre dialog mellan Länsstyrelserna och redovisningsbyråerna och hon hoppas att Riksrevisionens granskning bland annat ska leda till att Länsstyrelsernas beslut blir mer vägledande.

– De redovisningsbyråer som inte har klarat tillsynen måste få tydligare återkoppling kring vad som saknas och framför allt hur bristerna ska kunna rättas till.

För dialog

För att öka förståelsen för branschen och den kvalitetsstämpel som följer med att vara auktoriserad redovisningskonsult håller Srf konsulterna en kontinuerlig dialog med representanter från de tre Länsstyrelserna.

– I oktober genomförde vi tillsammans med FAR en utbildning för Länsstyrelsernas handläggare. Vi berättade att vi regelbundet kontrollerar att våra medlemmar följer lagar, regler, praxis och etiska riktlinjer, samt att de har den dokumentation som krävs enligt penningtvättslagen, även om vi inte kan bedöma om innehållet i dokumentationen uppfyller lagkravet, förklarar Camilla Boije.

Camilla Boije, kvalitetschef Srf konsulterna Foto: Malin Sydne
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons