Deltagande är kostnadsfritt. Inbjudan riktar sig till redovisningskonsulter under Länsstyrelsen Skånes tillsyn, som inte deltog i vårens webbinarie med samma tema. Det betyder att redovisningskonsulter på byråer med säte i Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Skåne eller Östergöterlands län kan deltaga.

Samspel är ett regionalt förebyggande nätverk mot ekonomisk brottslighet och en myndighetssamverkan mellan Länsstyrelsen Skåne, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen i södra Sverige.