Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Hög risk med forcerad Fora-rapportering

Foras beslut att införa månadsvis rapportering redan från januari 2024 har fått medlemmarna i Srf Lönsam att skriva en debattartikel där de pekar på ett antal negativa konsekvenser.
– Vi vet av erfarenhet att förändringar i ett sådant stort rapporteringsflöde medför såväl förutsedda som oförutsedda situationer som ska hanteras. Nu finns det inga marginaler, säger Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön vid Srf konsulterna och en av undertecknarna.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Även Srf konsulternas Förbundsdirektör och VD Lena Lind har satt sin signatur på debattartikeln som först publicerades i tidningen Realtid. De 17 andra undertecknarna representerar Sveriges ledande lönesystemsleverantörer, aktiva i samverkansorganet Srf Lönsam.

– Vi har skrivit debattartikeln tillsammans för att vi ser stora utmaningar med den nya Fora-rapporteringen. Hur parterna driver igenom denna förändring vänder vi oss emot. Varför tydliggör vi i artikeln. Att det ska genomföras är vi positiva till, men det måste vara med rätt förutsättningar, understryker Zennie Sjölund som också är Chef för Branschenheten vid Srf konsulterna.

Kritiken

I debattartikeln konstateras att Fora är en central aktör inom hanteringen av kollektivavtalade förmåner i Sverige. Med 4 miljoner personer försäkrade och 230 000 företag anslutna förmedlar Fora premier på 17 miljarder varje år.

Inrapporteringen från arbetsgivarna gällande personalens pensioner och försäkringar görs i dag en gång om året. Nu har Fora, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, beslutat att rapporteringen ska ske månadsvis redan om ett halvår. I debattartikeln skrivs bland annat:

”Vi har i flera år jobbat tillsammans med Fora för att tillgodose helheten och få till en smidig övergång. Men i januari drog vi i bromsen och flaggade för att det inte är görbart att lansera det nu.”

Skribenternas kritik mot det snabba införandet formuleras bland annat på detta sätt:

”Tidsplanen kräver orimligt stora administrativa resurser och användning av teknik som fortfarande inte är färdigställd, testad eller kvalitetssäkrad. Konsekvenserna av detta kan ge en bitter eftersmak för anställda på hundratusentals företag när deras pensioner riskerar att bli felaktiga. Det är med andra ord ingen liten sak att ändra rapporteringen.”

Tidigare erfarenhet

Skribenterna konstaterar att de, genom Srf Lönsam, varit med om liknade förändringar tidigare. Närmare bestämt när Skatteverket 2018 införde månadsvis rapportering av arbetsgivardeklarationen på individnivå – AGI. Den övergången beskrivs som lyckad och byggd på ”samverkan och lyhördhet”. Då gjordes småskaliga tester. Nödvändiga insatser för support och information fanns på plats före och under införandet. Inget av detta hinner nu göras, menar skribenterna som formulerar tre konkreta förslag till Fora och dess ägare, de återges i korthet:

  • Genomför en pilot med ett urval av de största företagen för att testa teknikens funktionalitet.
  • LO och Svenskt Näringsliv bör avsätta de resurser som krävs för att stödja Fora och därmed värna om arbetsgivarna.
  • Förbättra och förstärka samarbetet mellan Fora och Löneleverantörerna.
I debattartikeln skriver bland andra Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön, och Lena Lind, Förbundsdirektör och VD, följande: ”Det är företagen och arbetsgivarna som ska rapportera som kommer att drabbas. Vi jobbar med detta dagligen i nära relation med företagen och vill att det ska bli smidigt för dem.”
Aktuella artiklar
Annons