Annons
Nytt regelverk CBAM
Branschaktuellt Företagande

CBAM – nytt regelverk för dig som importerar utsläppstunga varor

Om ditt företag importerar varor som el, järn och stål, cement, aluminium och gödningsmedel, kan du behöva anmäla det enligt CBAM - EU:s senaste verktyg för att minska utsläpp av växthusgaser.
Text: Therese Slettengren
Annons

CBAM står för Carbon Border Adjustment Mechanism och innebär att importörer som tar in CBAM-varor till EU från andra länder måste ange och köpa certifikat för de utsläpp av växthusgaser som är förknippade med varorna.

Lagstiftningen börjar gälla den 1 januari 2026. Under perioden mellan den 1 oktober 2023 och 31 december 2025 pågår den så kallade övergångsperioden. Under denna tid måste importörer av CBAM-varor kvartalsvis rapportera varornas utsläpp, men utan skyldighet att betala för utsläppen.

Syftet med CBAM är att skapa incitament för producenter att anamma renare teknik och energi genom att de som importerar vissa varor till EU som har producerats med mycket koldioxidutsläpp i andra länder, måste betala en extra avgift för det.

Vilka omfattas av CBAM?

CBAM gäller alla aktörer som importerar CBAM-varor, både fysiska personer och alla företag, såväl större som mindre. Om du importerar varor med värde under 150 EUR omfattas du inte av reglerna.

Om du eller ditt företag importerar eller exporterar koldioxidintensiva varor som bland annat el, järn och stål, cement, aluminium, gödningsmedel, och vätgas omfattas du av CBAM.

Alla varor i CBAM har en varukod. För att veta med säkerhet om den vara du importerar omfattas av CBAM måste du veta din varukod och stämma av den mot listan.

På Naturvårdsverket kan du se vilka varor som omfattas och vilka undandrag som gäller. Vem omfattas av CBAM och vilka varor ingår? (naturvardsverket.se)

Hur påverkas du och vad behöver du göra?

Från 1 oktober 2023 måste den som omfattas av CBAM registrera verksamheten hos EU:s CBAM-myndighet. Här ska man rapportera utsläpp per vara och ursprungsland, samt kunna styrka utsläppen med certifikat eller fakturor. Detta gäller också import från länder med liknande klimatmål som EU, som Norge eller Schweiz.

Från och med 2026 behövs särskilda CBAM-certifikat köpas som motsvarar företagens utsläpp. Certifikatens pris baseras på EU:s utsläppshandelssystem (ETS).

Företag kan få rabatt om de betalar koldioxidskatt i ursprungslandet.

Vad händer om CBAM-reglerna inte följs?

Om CBAM-reglerna inte följs kan du få böter eller sanktioner från EU:s CBAM-myndighet. Det kan också innebära att det blir svårare att konkurrera på marknaden, eftersom dina varor kommer att bli dyrare. I grund och botten handlar det om att få fler att bidra till minskad klimatförändring.

Så kan du förbereda dig:

  • Börja med att ta reda på om dina importerade varor omfattas av CBAM.
  • Registrera dig i tid och köp nödvändiga certifikat.
  • Tänk positivt – genom CBAM kan du fortsätta din verksamhet på ett hållbart och framgångsrikt sätt, samtidigt som du bidrar till en mer hållbar planet.

 

Här kan du läsa mer om CBAM-regelverket:

Naturvårdsverket >>

Regeringen >>

Aktuella artiklar
Annons