Annons
Branschaktuellt Redovisning

Corona ett fall för årsredovisningen

Coronapandemin kommer mitt i högsäsongen för årsredovisningar. Många företag kommer att påverkas extremt hårt, till och med riskera konkurs. Risken att bli av med hälften av aktiekapitalet är större än någonsin med det nya halverade aktiekapitalbeloppet, varnar Srf konsulternas expert.
Text: Anna Gullberg
Annons

Coronaviruset drabbar inte bara människors hälsa, det är också många företag som riskerar att gå under i sviterna av pandemin.  Corona påverkar i princip samtliga företag, en del extremt hårt. Såväl större som mindre företag har att fundera över sin egen överlevnad.

Viruset har skapat helt nya förutsättningar. Något som kommer att påverka informationen i årsredovisningarna.

– Redovisningsbranschen står inför högsäsong när det gäller upprättande av årsredovisningar. I förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska det upplysas om väsentliga händelser under året, säger Claes Eriksson, Srf konsulternas redovisningsexpert.

I normeringen anges bland annat att man ska ange ”för företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat” samt ”den omständigheten att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet”. För de som har balansdag per sista december finns motsvarande krav att lämna upplysning, men i not.

Årsredovisningslagen kräver med andra ord viss information. Detta oavsett om balansdagen är sista december eller senare. Informationen måste anpassas till respektive företag.

Claes Eriksson säger att det inte går att ge ett generellt svar på vad företagen ska skriva i sina förvaltningsberättelser:

– Företagen påverkas i olika omfattning. Men vad gäller frågor kopplade till presentation i årsredovisningen kommer vi att ta upp frågan på nästa möte med vår redovisningsgrupp. Vi kommer där att diskutera om vi ska gå ut med någon särskild information.

Även andra lagkrav ställer frågor kring agerande. Många företag som blir av med kunder och tappar stora delar av omsättningen löper risk att ganska snart vara av med hälften av aktiekapitalet och hamna i en kontrollbalansräkningssituation.

– Det räcker dessutom med att man kan anta att halva aktiekapitalet är förbrukat. Nu i ett läge där många företag i förlängningen risker att gå i konkurs är det extra viktigt att tänka på att göra rätt för att slippa landa i ett personligt betalningsansvar, säger Claes Eriksson.

Han tycker att frågan om kontrollbalansräkning bör prioriteras av företagen.  Nu när omsättningen sjunker dramatiskt för många så kan det gå ganska snabbt att förbruka halva aktiekapitalet.

– Reglerna om kontrollbalansräkning är skyddsregler. Om ens företag går omkull blir man kanske av med sin enda inkomstkälla. Har man då inte agerat rätt utan dessutom blir personligt betalningsskyldig för en del skulder i bolaget kan det bli riktigt tufft privatekonomiskt, säger Claes Eriksson.

Frågor om kontrollbalansräkning är inte i första hand något som ligger på redovisningsgruppens bord.

– Men vi kommer att verka för att information kommer ut om vikten av att fundera över kontrollbalansräkningar nu, säger Claes Eriksson.

Redovisningsgruppens möte äger rum 30 mars. I anslutning till det kommer en information att presenteras på Srf konsulternas samlingssida om coronaviruset

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons