Annons
Branschaktuellt

Coronastöden ger störst effekt för de stora företagen

Vilka Coronastöd hjälper ditt företag bäst? De ekonomiska effekterna skiljer sig åt rejält beroende på vilket sorts företag du driver. De stora effekterna blir för de företag som har anställda, med möjligheten till korttidsarbete, sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader, säger Zennie Sjölund, sakenhetschef vid Srf konsulterna.
Text: Anna Gullberg
Annons

Regeringen har lagt fram åtgärder i flera omgångar för att stötta företagen i den pågående coronakrisen. Och stöden har stor betydelse för företagen:

– De är väldigt viktiga och de är avgörande för att vi ska klara oss igenom krisen. Men sedan gäller att det finns möjlighet till stöd för företag kring hur de ska förhålla sig till de olika möjligheterna som de ska ställning till. Det är inte helt enkelt att förstå alla regelverk som införs och de konsekvenser som olika val kan ge, säger Zennie Sjölund.

Men hur är det med de ekonomiska effekterna av de åtgärder som tagits fram för enskild firma, litet tjänsteföretag med få anställda och större företag med många anställda? På regeringen.se finns framtagna räkneexempel hur de olika stödformer som tagits fram i samband med coronakrisen fungerar för olika företagsformer.

De små företagen som utgör de allra flesta företag i Sverige finns i olika bolagsformer. Egenföretagaren som har enskild firma kan till exempel dra nytta av ökad avsättning till periodiseringsfond, tillfällig rabatt för hyreskostnader, sänkta egenavgifter, ersättning för sjuklönekostnad och anstånd med momsinbetalningar.


Zennie Sjölund  Foto: Malin Sydne

Den tillfälligt sänkta egenavgiften ger möjlighet att spara pengar för egenföretagaren. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär de tillfälliga reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Om företagaren kommer överens om en tillfällig hyressänkning med hyresvärden så kan hyresvärden ansöka om statlig kompensation.

En egenföretagare som har karens i sjukperiodens början kan ansöka om den schabloniserade sjukpenningen på 804 kronor per dag.

Andra lättnader som går att få är att göra högre avsättning i periodiseringsfonder. Där kan vinst kvittas mot eventuella förluster kommande år. Dessutom går det att ansöka om anstånd med momsinbetalningen under ett år. Båda åtgärderna stärker likviditeten i egenföretaget.

Ett mindre tjänsteföretag med anställda kan också använda en rad stödåtgärder. Till exempel går det att få nedsatta arbetsgivaravgifter, anstånd med skatteinbetalningar, ersättning för sjuklönekostnader och även lån via Almi.

För att stärka likviditeten kan företaget ansöka om anstånd med skatteinbetalningar under tre månader, och vänta upp till ett år med att betala dem. I anståndet ingår arbetsgivaravgifter, moms och preliminärskatt på lön.

Det går också att ansöka om ett så kallat brygglån med ränte- och amorteringsuppskov i upp till ett år. Almi erbjuder sådana lån.

Företag med anställda kan genom att beviljas stöd för korttidsarbete minska omfattningen på sin verksamhet utan att behöva säga upp anställda. Det finns olika nivåer att välja mellan, där de anställda går ner i arbetstid i olika grad, men behåller stora delar av lönen, där mellanskillnaden ersätts av staten. Företaget kan på så vis spara stora delar av lönekostnaderna.

Dessutom finns möjlighet att utnyttja nedsatta arbetsgivaravgifter för del av lön som uppgår till 25 000 kronor för upp till 30 anställda. Det innebär skattelättnader för företaget.

De framtagna åtgärdspaketen idag har en tydlig fördel för de företag som har anställda. Sämst är coronastödet för egenföretagare med enskild firma.

De mindre företagen som inte har anställda och framförallt de som då inte har bolagsformen aktiebolag behöver mer stöd. De är till exempel exkluderade från möjligheten till korttidsarbete och har inte en lön varje månad på samma sätt som en anställd, säger Zennie Sjölund.

Allt om tillfälliga regler som gäller under coronapandemin hittar du på vår coronasida Srf konsulterna om Corona >> 

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons