Annons
Branschaktuellt Redovisning

Debitering av förseningsavgifter drabbar företagen och redovisningsbranschen hårt

5000 kronor kostar det att vara sen med årsredovisningen, något som riskerar att drabba kunder och konsulter rejält detta coronaår. Bolagsverket är positivt till att skippa avgiften, men kan inte göra det, eftersom Näringsdepartementet inte har ändrat sig i frågan.
Text: Anna Gullberg
Annons

Många av Srf konsulternas medlemsföretag kämpar för att hinna med deklarationer och bokslut i tid, men debiteringen av förseningsavgifter har ändå inte flyttats fram.

– Vi har gjort vårt allra bästa för att lyfta frågan om att inte debitera några förseningsavgifter den första månaden, men tyvärr inte fått gehör hela vägen fram för det, säger Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh som deltagit i dialogen med berörda myndigheter och beslutsfattare.


Roland Sigbladh

Frågan om debiteringen av förseningsavgifter har blivit ytterligare en komplicerande fråga för redovisningsbranschen.

Från branschens sida upplever man att det finns en stor okunskap om hur verkligheten ser ut för redovisningskonsulterna. Det finns tiotusentals småföretag som riskerar förseningsavgifter. Branschen har svårt att hinna med i nuläget, eftersom coronasituationen skapat stora mängder merarbete, inte minst rådgivning till väldigt många företag i svåra situationer.

Bolagsverket har fångat signalerna från branschen, och skulle gärna se att förseningsavgifterna togs bort detta coronaår, men grönt ljus från Näringsdepartementet låter vänta på sig.

Bolagsverket får många frågor om vad som händer om corona ställer till det så att bolag inte kommer in med årsredovisningen i tid. Kommer Bolagsverket att låta bli att ta ut avgift då?

Svaret är nedslående: avgift tas ut precis som vanligt.

Bolagsverket kan inte låta bli att besluta om förseningsavgift, eftersom det inte fått några direktiv om att upphäva regeln under corona.

“Reglerna om förseningsavgift är tvingande på så sätt att Bolagsverket är skyldigt att påföra förseningsavgift när årsredovisning inte lämnats in i tid” skriver myndigheten på sin hemsida.

Bolagsverket påminner dock om att det går att begära en så kallad eftergift av avgiften. Det går också att överklaga beslutet, med hänvisning till corona.

Men det kommer sannolikt i sin tur att betyda omfattande störningar för Bolagsverket. Myndigheten meddelar på förekommen anledning att det i så fall kommer att bli en bedömning som måste göras i varje enskilt ärende.

Att inte bestämmelsen ändras med anledning av coronapandemin som ju lett till kraftigt ökad arbetsbelastning för redovisningsbranschen, är förvånade:

Srf konsulternas medlemsföretag har haft ökat tryck på sin rådgivning till företag, både med anledning av de många och ständigt ändrade regelverken, men också på grund av de ekonomiska utmaningar som vanligtvis hälsosamma företag nu drabbats av.

Lagen säger att årsredovisning och revisionsberättelse måste lämnas in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Förseningsavgiften är också lagstadgad.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons