Annons
Branschaktuellt Redovisning

Digital årsredovisning nu vanligast

Andelen företag som väljer att skicka in sin årsredovisning digitalt överstiger nu 50 procent. Andelen som lämnas in komplett, med digital revisionsberättelse, ökar också. – Digitaliseringen ökar. De konsulter som förstår värdet av data och skapar tjänster som ger mervärde genom det blir vinnare. Den tillit och det förtroende kunden har för sin konsult är framgångsfaktorer i sammanhanget, konstaterar Nina Brede, verksamhetsutvecklare vid Bolagsverket.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Trenden har varit tydlig länge. Men det är först nu milstolpen 50 procent digitalt passeras. Det skedde i februari 2023. Då hade totalt 50,5 procent lämnat in digitalt sedan årets början. Totalt hade då 43 112 årsredovisningar lämnats in på det sättet. Under samma tid (jan-feb) 2022 lämnades 32 329 in digitalt.

Fram till 20 mars i år har 120 413 årsredovisningar lämnats in. 60 768 av dem har lämnats in digitalt, vilket motsvarar 50,5 procent.

­­­­– Det är bland annat de åtgärder och den funktionalitet vi skapade 2022 som bidrar till ökningen 2023. Det tar cirka ett år att få genomslag eftersom vi på Bolagsverket först tar fram funktionalitet, sedan ska programvaruutvecklarna genomföra sin utveckling och efter det ska de informera och utbilda sina kunder innan en förändring blir verklighet, konstaterar Nina Brede.

Vidare utveckling

2022 tog Bolagsverket bland annat fram funktioner för checksumma på datamängden och att redovisningskonsult och revisor smidigt kan meddela varandra att de har laddat upp årsredovisningen respektive revisionsberättelsen.

– 2023 ska vi exempelvis göra en analys på hantering av bilagor. En del företag ska enligt lag skicka med bilagor av olika slag samtidigt som de lämnar in sin årsredovisning, bland annat koncernredovisning. Vi vill undersöka hur detta kan hanteras på ett smidigt sätt.

Automatiska avslut

Även antalet automatiskt avslutade digitalt inlämnade årsredovisningar ökar, från en mycket hög nivå. Under 2022 var de 89,5 procent av det totala antalet digitalt inlämnade. Till och med 20 mars 2023 hade 91,9 procent av dem avslutats automatiskt.

– Det finns flera förklaringar till det. Varje år på hösten har Bolagsverket uppföljningsmöte med respektive programvaruleverantör där vi har granskat ett antal filer och sett vilka förelägganden deras kunder har fått. Utifrån det har vi en dialog, och vi kommer med rekommendationer om åtgärder och tips som kan bidra till att färre kunder behöver komplettera sin årsredovisning.

I sammanhanget kan konstateras att cirka 9 procent av de årsredovisningar som lämnades in på papper 2022 behövde någon form av rättelse eller komplettering, för de digitalt inlämnade var siffran enbart cirka 3,5 procent.

Revisionsberättelsen

Att lämna in revisionsberättelsen digitalt tillsammans med årsredovisningen, eller att skicka in den separat digitalt, har ännu inte slagit igenom på bred front.

Från första januari till 2022 till 20 mars 2022 registrerades 39 382 årsredovisningar digitalt, av dessa skickades 2 795 in med digital revisionsberättelse samtidigt och 1 043 hade en separat inskickad revisionsberättelse. Samma period 2023 var siffrorna 52 832, 5 055 respektive 3 123.

– Trenden är tydligt ökande för de senaste tre åren. Frågan är bara hur mycket det kommer att öka i år. Det beror bland annat på saker jag nämnde tidigare, med förbättrad funktionalitet och möjligheten att meddela när man laddat upp årsredovisningen respektive revisionsberättelsen. Det var för övrigt ett direkt önskemål från branschen, säger Nina Brede och avslutar:

– Vi har ett mycket gott samarbete med branschen och inte minst Srf konsulterna och dess medlemmar. Vårt arbete är att förenkla processerna så långt det är möjligt, och i det arbetet är den input vi får från de som hjälper landets företagare i deras vardag mycket värdefull.

– Digitaliseringen ökar. Att antalet digital inlämnade årsredovisningar ökar är bara ett exempel på det. Ska jag ge något råd till Srf konsulternas medlemmar i ljuset av det är det att se över affärsmodellerna och hjälpa kunder till ett hållbart, digitalt företagande, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare vid Bolagsverket.
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons