Sedan mars 2018 har aktiebolag som följer K2-regelverket haft möjlighet att lämna in årsredovisningen via Bolagsverkets e-tjänst. I februari 2019 öppnades möjligheten även för K3-regelverket. Från och med mars 2021 ska alla bolag som enligt lag ska upprätta en årsredovisning kunna lämna in den digitalt. Målet är att digital inlämning blir obligatoriskt. Från och med 2020 är det dessutom obligatoriskt för noterade bolag inom EU att lämna in sina finansiella rapporter elektroniskt till ESMA, vilket snabbar på utvecklingen.

Trycket på digitala lösningar ökar. Aktuella siffror från Bolagsverket visar att fler än 77 000 årsredovisningar lämnats in digitalt under perioden januari-augusti i år. Det kan jämföras med cirka 28 000 digitala inlämningar under samma period föregående år.

För att lämna sin årsredovisning digitalt krävs en programvara som finns på plats i flera av programmen idag. Wolter Kluwers programvaror ligger i topp med 23 344 digitala inlämningar via programmen Capego och Bokslut.

Idag erbjuder också flera av programleverantörerna möjlighet att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse i samma fil vilket är glädjande för hela redovisningsbranschen. Hittills erbjuder Björn Lunden, Briljant, Wolters Kluwer, Hogia, Årsredovisning online och Red flag möjlighet att skicka årsredovisning och revisionsberättelse avseende K2 digitalt i samma fil, e-revisor.se erbjuder samma inlämningsmöjlighet för både K2 och K3. Läs mer på Bolagsverkets webbplats

Källa: Wolters Kluwer och bolagsverket.se