Redovisningskonsulter har länge föredragit att lämna in årsredovisningen digitalt. Fram till den 10 april i år hade 41,2 procent av alla årsredovisningar lämnats in på det sättet. Av dem hade 90,8 procent automatavslutats.

– Det betyder att årsredovisningen registrerats som inkommen och komplett utan att en handläggare behövt granska den. En kvittens på det har också skickats ut från oss på Bolagsverket. Detta är verkligen en smidig hantering för alla parter: företagaren, redovisningskonsulten och Bolagsverket, konstaterar Nina Brede.

Statistiken

En ytterligare titt på statistiken visar att Bolagsverket under 2022 kommer att ha fått in över 500 000 digitala årsredovisningar sedan tjänsten öppnades 2018.

Av det totala antalet årsredovisningar var 17,2 procent digitala 2020. 2021 var andelen 28,9 procent. Allt talar för en kraftig ökning när 2022 sammanfattas. Dels har systemet förenklats, dels ökar antalet företagsformer som kan lämna in digitalt.

– Jag uppmanar alla som ännu inte testat att lämna in digitalt att göra det under 2022. När man gör det blir fördelarna uppenbara, menar Nina Brede.

Trendbrott

Att lämna in hela årsredovisningen digitalt, komplett med revisionsberättelse eller med separat digital revisionsberättelse, har visat sig smidigare i teorin än i praktiken. Fram tills nu. Från första januari till 10 april 2021 registrerades 42 449 digitala årsredovisningar. 2 187 av dem innehöll revisionsberättelse. 479 hade en separat inskickad revisionsberättelse. Samma period 2022 var siffrorna: 62 037, 4 496 och 1 602.

– Ökningen sker från låga volymer, men utvecklingsarbetet ger resultat och trenden är mycket tydlig. Så här långt in på året ser vi en fördubbling. Av erfarenhet vet vi att det behövs ett visst antal, en viss ”kritisk massa”, för att andra också ska ta steget. Och då går det fort. Vi är på väg att nå de nivåerna även för revisionsberättelserna nu, säger Nina Brede.

Utredning

Bolagsverket följer noga utredningen ”Bolaget som brottsverktyg” (där en av Srf konsulternas experter – Mikael Carlson – ingår). Det var Bolagsverket som i sin hemställan 2021, i linje med ett uppdrag från regeringen, föreslog att det skulle bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt, se länk nedan.

– Delen som avser årsredovisningar i elektroniskt format ska redovisas senast den 22 december 2022. I och med utredningen är frågan nu när det blir ett obligatorium. Vi ser fram emot att läsa utredningens rapport med avseende på bland annat hur skyldigheten bör utformas och vilka företag som bör omfattas, vilka tidsfrister utredningen förordar och vilka författningsändringar som behövs, avslutar Nina Brede.