Förbudet började gälla den 4 juni. Det innebär att även revision och skatterådgivning till bolag i Ryssland, eller verksamheter med koppling till ryska staten är förbjuden av EU. Exakt hur förbudet ska tolkas i varje led är inte helt klart eftersom det finns en skrivning som kan tillåta ”indirekt” leverans av de aktuella tjänsterna. Ett klargörande väntas inom kort.

Det sjätte sanktionspaketet innebär också att fler ryska och belarusiska banker stängs av från Swift, systemet för finansiella meddelandetjänster. Det gäller ryska Sberbank, Credit Bank of Moscow och Russian Agricultural Bank samt belarusiska Belarusian Bank For Development And Reconstruction.

Sanktionsbeslutet omfattar också nya åtgärder för att strypa Rysslands export av olja till EU, sändningsstopp för tre statsägda, ryska mediekanaler, ytterligare exportrestriktioner för material som kan användas militärt och sanktioner mot fler individer och organisationer som stöttar kriget på olika sätt.

EU:s sjätte sanktionspaket>>