För en tid sedan skrev vi en artikel om Hogia, som var först med att kunna erbjuda separat inlämning av revisionsberättelse och årsredovisning digitalt. Övriga leverantörer av bokslutsprogram är hack i häl, några har sin lösning klar och några är i utvecklingsstadiet.

När Bolagsverket 2018 lanserade möjligheten att lämna in årsredovisning digitalt var det många som reagerade på att både årsredovisning och revisionsberättelse var tvungna att lämnas från samma program, något som de flesta programvaruleverantörer inte hade stöd för. Detta är en av anledningarna till att ganska få hittills faktiskt lämnat sin årsredovisning digitalt.

– Vi är i slutet av utvecklingsfasen för att möjliggöra separat inlämning via våra program Bokslut och Capego Bokslut och kommer troligen att vara klara under våren, säger André Bodin vid Wolters Kluwer. Dock har kunderna inte efterfrågat denna möjlighet i så stor utsträckning som vi förväntade oss. Det är få idag som har digitalt verktyg för revisionsberättelse. Det är nog först när det blir vanligare som efterfrågan kommer att öka.

– Vi har absolut den möjligheten att en separat revisionsberättelse kopplas ihop med en inlämnad årsredovisning från vårt bokslutsprogram, säger Ulf Bokelund Svensson, vd vid Björn Lundén Information. Vi har dock inget revisionsprogram själva utan den separat revisionsberättelsen som knyts till en årsredovisning från vårt program är framtagen i ett program från någon annan leverantör.

– Vi jobbar just nu med några olika alternativ som vi håller på att utvärdera, säger Henrik Andrén som är Business Owner vid Visma Spcs. Ett av alternativen är att göra det möjligt att lämna in revisionsberättelsen digitalt i Visma Descartes. Det som ligger närmast till hands och som vi planerar att släppa inom kort är möjligheten att skicka in årsredovisningen med revisorspåteckning, en förutsättning för att i sin tur kunna lämna in årsredovisningen digitalt från Visma Bokslut och Visma Advisor Period & År. Det är i dagsläget svårt att ge en exakt tidsplan när vi är klara.

Många leverantörer av bokslutsprogram tycker, liksom företrädare för Hogia, att det är märkligt att Bolagsverket inte från början skapat lösningar som passar användarna bättre.

– Från Bolagsverkets sida ser man företagaren som ansvarig för inlämning av alla handlingar, säger André Bodin. I praktiken är det oftare en redovisningskonsult eller en revisor som sköter själva inlämningen. Jag tror det krävs en tankeförflyttning och några ytterligare justeringar i tjänsten för digital inlämning, sen har vi en kanonlösning. Ju fortare det blir obligatoriskt med digital inlämning av årsredovisning desto bättre, det är först då vi kommer att få se den markanta ökningen. I Danmark var det, precis som här i Sverige, bara några få som använde den digitala möjligheten. När det blev lag på att lämna digitalt så visade det sig att det inte var några större problem att få med alla.