Annons
Redovisning

FOKUS PENNINGTVÄTT: Varför ska redovisningskonsulter följa penningtvättslagen?

Som redovisningskonsult utsätts du för risker att bli indragen i penningtvätt och annan penninghantering. Att införa rutiner och vara observant på varningssignaler kan vara livsavgörande i vardagen.
Text: Eva Sandström
Annons

Som redovisningskonsult utsätts du för risker att bli indragen i penningtvätt och annan penninghantering. Att införa rutiner och vara observant på varningssignaler kan vara livsavgörande i vardagen.

Du måste känna till dessa regler

Som redovisningskonsult har du en nära kontakt med kunderna. Du är kundens bollplank och ekonomiska rådgivare. I den rollen är du också extra känslig för oseriösa företagare.

De ekonomiska brotten sker även innanför dörren. Företagens rådgivare har ett stort ansvar att vara observant.

EU har tagit hårdare tag i problemet och högre krav ställs på varje land att se till att motverka de ekonomiska brotten. EU kontrollerar hur Sverige sköter sin hantering när det gäller införandet av rutiner och bevakning av de verksamhetsutövare, som ska förhindra penningtvätt. Verksamhetsutövarna är förutom alla redovisningskonsulter; tusentals bankkontor, växlingskontor, revisorer, advokater, skatterådgivare, fastighetsmäklare med flera.

Att följa penningtvättslagen är också obligatoriskt enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, eftersom en grundläggande del av standarden är att följa tillämpliga lagar och regler.

Penningtvättslagen skärptes 1 augusti

Från och med 1 augusti 2015 ska alla redovisningskonsulter och andra verksamhetsutövare som omfattas av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) kartlägga och bedöma riskerna för att bli indragen i penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare ställs högre krav på kundkännedom, till exempel när uppdragsgivaren är en person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Pågående kontroller

Kontroller pågår i hela landet. Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, utövar tillsynen över alla redovisningsbyråer. I höstas genomfördes en digital enkät. Dessutom sker besök och brevkommunikation för att kontrollera att reglerna följs. Eftersom en registrering hos Bolagsverkets register krävs för att driva redovisningsverksamhet sker även kontroller av detta.

Länsstyrelsen i Stockholm skickar nyhetsbrev till alla som har anmält sin e-post i registret hos Bolagsverket och därifrån kan man få nyttig information.

Under 2015 anordnade BRÅ (Brottsförebyggande rådet) seminarier tillsammans med berörda organisationer för att i detalj undersöka risker och förekomst av penningtvätt. Utredningen finns att läsa i rapport 2015:22, ”Penningtvätt och annan penninghantering. Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi”.

Du utsätts för risker som du behöver ta hänsyn till

För att kunna bedöma de risker som du utsätts för måste du kartlägga och bedöma riskerna för att bli indragen i penningtvätt. Ett sådant arbetssätt är att arbeta utifrån ett riskbaserat förhållningssätt. Inom redovisningsbyrån ska det finnas rutiner som alla följer och du behöver förstås även känna till en hel del om dina kunder.

För att riskbedömningen ska bli fullständig måste du gå igenom och analysera kundernas egna kunder, produkter/tjänster och andra faktorer som du använder som ”varningssignaler”, exempelvis transaktioner (kontanthantering) och distributionskanaler (fysiska möten med kunden eller på distans). Det är viktigt att en riskbedömning hålls aktuell. Därför måste du kontinuerligt se över och uppdatera din riskbedömning.

Klassifiering av risker
Konsulten-nr-1-2016-11

Länsstyrelsen i Stockholm 2015-09-25

På bilden ser du hur du kan genomföra en analys genom att studera kundens egna kunder, produkter/tjänster, distributionskanaler, transaktioner, geografi med mera och gradera utfallet på hög, medel eller låg risk för att bli indragen i penningtvätt. Röd färg visar hög risk och du behöver vara extra uppmärksam.

Ditt ansvar som redovisningskonsult omfattar:

  • Ta reda på bakgrundsfakta om kunden.
  • Var uppmärksam på varningssignaler och arbeta med ett riskbaserat förhållningssätt.
  • Agera vid misstanke.

Frågeställningar för företagsledare inom redovisningsbyrån

  • Är redovisningsbyrån registrerad i Bolagsverkets register mot penningtvätt enligt lagkravet för att driva redovisningsverksamhet?
  • Har redovisningsbyrån aktuella skriftliga rutiner i enlighet med nyheterna i penningtvättslagen?
  • Arbetar alla berörda inom redovisningsbyrån med ett riskbaserat förhållningssätt för att undvika att någon blir utnyttjad i ett brottsligt sammanhang?

Srf konsulternas dokumentmall ”Rutiner för att förhindra penningtvätt”

Alla redovisningsbyråer är skyldiga att ha de skriftliga rutiner som framgår av penningtvättslagen. Srf konsulternas mall, som funnits sedan år 2010, har nu utökats för att överensstämma med de ökade kraven i lagen. I dokumentmallen får du bland annat stöd för din riskbedömning och de övriga frågeställningarna.

Här hittar du mallen >> (inloggning krävs)
Efter att du laddat ner den anpassar du dokumentet till din egen verksamhet.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons