Annons
Branschaktuellt Företagande Skatt

Förlängt pandemianstånd med skatt och moms

Regeringen föreslår att företag som beviljats anstånd med skatt och moms under pandemin ska kunna betala in sin skuld enligt en avbetalningsplan på 15 månader. De första pandemianstånden väntas löpa ut i månadsskiftet mars/april 2022.
Annons

Finansminister Magdalena Andersson konstaterar i ett pressmeddelande att förslaget med anstånd kommer att finnas med i budgetpropositionen för 2022 och träda i kraft 7 mars 2022, under förutsättning att budgeten passerar riksdagen 2021.

– Vi har samma önskan som företagarna själva, nämligen att vi ska rädda svenska jobb och svenska företag genom den här krisen. Vi ser ett behov av att möjliggöra avbetalningsplaner för skatteanstånden, säger Magdalena Andersson.

Förslaget

Rent faktiskt föreslås att ett företags tillfälliga anståndstid förlängs med som längst 15 månader om en avbetalningsplan löper samtidigt. Företagen ska ansöka om förlängningen hos Skatteverket. Den kan börja gälla efter att den tidigare maximala anståndstiden löpt ut. Avbetalningsplanen förutsätter att alla skulder är betalda när planen är slut. Skatteverket ska kunna återkalla anstånd, helt eller delvis, om ett underskott på skattekontot lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning

Tillfälliga anstånd

De tillfälliga anstånden, som skapades under finanskrisen 2008/2009 och återinfördes 30 mars 2020, har som syfte att lindra tillfälliga likviditetsproblem hos i grunden livskraftiga företag som drabbas av marknadseffekter utanför deras kontroll.

En mängd pandemianstånd löper ut våren 2022. Enligt Finansdepartements pressmeddelande får företagen genom förslaget ”… ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda.”

Under pandemin har Skatteverket beviljat tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt och moms för cirka 51 000 företag. Totalt har anstånd beviljats till ett värde av 54,2 miljarder kronor. Därav har cirka 24,1 miljarder redan betalats tillbaka.

 

Finansminister Magdalena Andersson konstaterar att det nya förslaget om förlängt anstånd med skatt och moms ska börja gälla 7 mars 2022. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Läs mer

Pressmeddelande: Möjlighet till avbetalningsplan för företag som beviljats anstånd med skatt under krisen – Regeringen.se

Promemoria: Förlängning av tillfälliga anstånd (regeringen.se)

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons