Som huvudregel utgår punktskatt på bränsle och el. Om förbrukningen sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet så gäller förmånliga skatteregler 1 och 2). För att omfattas av de förmånliga skattereglerna har Skatteverket krävt att den industriella verksamheten är företagets huvudsakliga verksamhet (utifrån omsättning eller t.ex. energiförbrukning eller förädlingsvärde)3). Den tolkningen har inneburit att många företag inte har fått den förmånligare beskattningen. Energin har använts i tillverkningsprocesser i industriell verksamhet, men företagets huvudsakliga verksamhet har inte varit industriell verksamhet. Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har nu gjort bedömningen att det inte går att utläsa något krav på att den huvudsakliga verksamheten måste vara…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!