Privatperson eller företag? Det stöd som började betalas ut i slutet av februari baseras på en förordning som utfärdades den 22 december. Enligt förordningen får elkonsumenter som förbrukat el under perioden oktober 2021 till september 2022 under vissa förutsättningar stöd utbetalt utan att ansöka om det. En elkonsument definieras i förordningen som en fysisk person som tar ut el från ett nätföretags elnät i en eller flera uttagspunkter för konsumentändamål i Sverige. Har man enskild näringsverksamhet och all el som tagits ut ur uttagspunkten har använts i firman torde man inte ha rätt att få stöd enligt denna förordning. Men…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!