Annons
Redovisning

Från timpris till fast pris

Har du svårt att få lönsamhet i din verksamhet när automatisering gör att antalet fakturerbara timmar blir färre? Eller reagerar kunderna på att fakturor viss tid av året är betydligt högre än annars? Då kan det vara dags att övergå till fasta priser.
Text: Tina Sjöström
Annons

Historiskt är redovisningsbranschen en av de branscher där timpris varit det klassiska sättet att ta betalt. Att ta betalt per timme är också sprunget ur ett rättvisetänk – att fakturera för den arbetsinsats som faktiskt gick åt. Men har alltid en tjänst samma värde som tiden som lagts ner? Ur både ett kund- och leverantörsperspektiv kan emellertid fasta priser som faktureras löpande per månad vara att föredra.

Många i redovisningsbranschen brottas med lönsamhetsproblem och svag tillväxt, ofta relaterat till sättet att ta betalt.


Mikael Carlson

– Att fortsätta ta betalt per timme är inte alltid den bästa lösningen, säger Mikael Carlson, Srf konsulternas branschansvarig inom redovisning. I takt med teknikutvecklingen har det jobb redovisningskonsulten utför blivit mycket effektivare men lönsamheten har inte ökat i samma takt. Mycket beroende på att många fortsätter att ta betalt per timme. För kundernas del är det inte heller optimalt med timdebitering.

Många fördelar med fasta priser

Mikael Carlson utvecklar sitt resonemang:

– I de flesta fall sker en stor del av arbetet under en kort period, till exempel när bokslut och deklarationer ska göras. Vissa månader kanske man inte gör något arbete alls. Det betyder att kunden vid en viss tidpunkt får en faktura på ett rätt högt belopp som kan bli en belastning om beloppet inte reserverats. En jämnare belastning, till exempel att kunden varje månad får en faktura på samma belopp, kan upplevas enklare av kunden och gör att relationen inte blir ansträngd så som den kan bli när en stor faktura plötsligt dyker upp.

Att övergå till fasta priser har alltså fördelar både för redovisningsbyrån och för kundföretaget.

– Fördelarna för redovisningsbyrån är bland annat att det blir en jämn fördelning av intäkter över hela året, fortsätter Mikael. Det blir också mindre administration eftersom du inte behöver specificera antal timmar på fakturan. Det blir också enklare att höja priset genom att redan i avtalet skriva in att priset räknas upp med en viss procent inför varje nytt år, ungefär som man gör med hyror. Genom fasta priser kommer den framtida automatiseringens fördelar med minskad tidsåtgång att gagna redovisningsbyrån. Då sker också en turboeffekt – när samma jobb utförs på kortare tid finns utrymme för ännu en kund.

Säljpsykologi

Mikael Carlson pratar gärna om säljpsykologi och menare att det kan vara enklare att övertyga en kund om priset är 3 000 kronor per månad istället för 36 000 kronor per år. Ska man övergå till fasta priser är det dock viktigt att man räknar rätt och är tydlig med vad som ingår i det fasta priset.

– Har du gamla inarbetade kundrelationer så är det enklare att lägga om till ett fast pris per månad, då vet du ofta hur mycket tid som lagts ner årligen. Är du osäker så erbjud fast pris för de vanliga månatliga tjänsterna men fortsätt med timpris för bokslutet. När det gäller nya kunder kan det vara bra att först erbjuda timpris för att du ska kunna lära dig kunden och efter en inlärningsperiod övergå till fast pris. Något som är superviktigt är att avgränsa innehållet i det fasta priset. Många upplever att kunden pusslar in andra saker än det som avtalats så det gäller att vara tydlig i sin kommunikation. Det här ingår, men det där kostar extra.

Att erbjuda fasta priser, eller månads-abonnemang, ligger i tiden. De flesta är vana vid den typen av avtal, både affärsmässigt och privat. Vi betalar leasingbilen per månad, likaså hyra, TV-avgifter och programvaror. Så har du inte övergått till fasta priser än så kan det vara värt att prova.

Att tänka på när du övergår till fasta priser:

 • Var tydlig i din offert om vad som ingår i det fasta priset och vad som kostar extra.
 • Ha alltid en inlärningsperiod med nya kunder innan du erbjuder fast pris så att du inte räknar bort dig.
 • Var inte rädd att ta upp diskussion med kunden om avtalet hamnat snett, förhandla om!

Fördelar för redovisningsbyrån:

 • Jämnt intäktsflöde.
 • Stabiliserad kundrelation när det inte dimper ner en dyr faktura vid ”fel” tidpunkt.
 • Möjlighet att behålla rationaliseringsvinster på byrån.
 • Mindre administration.
 • Möjlighet till automatisk prisökning utan  diskussion

Fördelar för kunden:

 • Fast kostnad per månad, lättare att
  planera sin ekonomi.
 • Slipper överraskning i form av hög
  engångsfaktura.
 • Lättare att jämföra leverantörer
  prismässigt.
 • Stimulerar rådgivning om någon timme ingår i priset
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons