Annons

Premium

Branschaktuellt Redovisning

Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning, moms

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har i en dom som meddelades den 5 maj 2023, mål nr 5329-22, kommit fram till att man som hyresvärd kan ha flera hyresgäster med tillgång till samma yta och ändå medges frivillig skattskyldighet till moms vid uthyrning av verksamhetslokal.
Text: Leif Hagström
Annons

Videum AB, numera Växjö Fastighetsförvaltning AB, (härefter benämnt bolaget) yrkade avdrag för ingående moms med nästan 12 milj. kr avseende uppförande av ett hus. Fastigheten hyrs ut under tio år till en hyresgäst, som i sin tur hyr ut fastigheten till två hyresgäster under lika lång tid. Alla tre hyresgästerna samnyttjar fastigheten. Vad gäller uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt har Skatteverket i ett numera överspelat ställningstagande1 uppgett följande. Skatteverket anser att även om ett hyresavtal kan avse vissa delar av en fastighet som ska användas tillsammans med andra krävs, för att frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!
Aktuella artiklar
Annons