Videum AB, numera Växjö Fastighetsförvaltning AB, (härefter benämnt bolaget) yrkade avdrag för ingående moms med nästan 12 milj. kr avseende uppförande av ett hus. Fastigheten hyrs ut under tio år till en hyresgäst, som i sin tur hyr ut fastigheten till två hyresgäster under lika lång tid. Alla tre hyresgästerna samnyttjar fastigheten. Vad gäller uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt har Skatteverket i ett numera överspelat ställningstagande1 uppgett följande. Skatteverket anser att även om ett hyresavtal kan avse vissa delar av en fastighet som ska användas tillsammans med andra krävs, för att frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!