Vid försäljning till privatkund i Sverige debiteras moms som vanligt.

Knepigare kan det vara vid försäljning till privatkunder i andra EU-länder. Olika länder har olika tröskelvärden som säljaren behöver hålla reda på. Lägst värde har Rumänien på drygt 25 000 euro och högst värde har Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland med vardera 100 000 euro. Om tröskelvärdet överskrids måste säljaren redovisa moms i det andra landet, men dessförinnan gäller i vanliga fall svensk moms.

Från och med den 1 juli 2021 får vi nya bestämmelser. Ländernas olika tröskelvärden försvinner. Vi får ett gemensamt värde och dessutom adderas försäljningar till kunder i olika EU-länder, det vill säga man beräknar då inte längre tröskelvärdet land för land. Det nya gemensamma tröskelvärdet blir 10 000 euro. Innan dess blir det moms i säljarlandet, men därutöver i respektive köparland. Det kommer alltså bli betydligt vanligare att säljaren behöver redovisa utländsk moms. För att förenkla blir det möjligt för säljaren att vara registrerad till utländsk moms i sitt eget land. Tjänsten kommer benämnas One stop shop (OSS). Du kan läsa mer om bland annat tröskelvärden och OSS på Skatteverkets webbplats.