Diesel? Bensin? Vätgas? Biodrivmedel? HVO100? Hybrid? Enligt Gröna Mobilister är svaret på frågan om val av drivmedel och fordon el. Jesper Johansson delar upp sitt resonemang.

Den som räknar på den totala ägarkostnaden (TCO-total cost of ownership) för ett fordon upptäcker snabbt hur stor del bränslekostnaden blir för en dieselbil eller bensinbil. Elen är inte gratis, under de mest extrema engergiprisdagarna 2022 kunde det till och med vara dyrare att köra en mil på el än bensin. Men det var ett extremt särfall. Och även då var det billigare att köra elbil i norra Sverige, där elen var billigare.

– Förutom priset på drivmedel ger service-och underhållskostnaderna för en fossilbil alltid högre kostnader än för en elbil. Det ligger i tekniken. En elbil, som bromsas regenerativt, behöver man knappt ens byta bromsbelägg på, konstaterar Jesper Johansson.

Ekonomiskt hållbart

För den som snabbt vill ha en mer hållbar fordonsflotta och kan ta investeringen, eller leasingkostnaden, bör skiftet till fossilfria bilar ske så snart som möjligt, menar Gröna Mobilister.

–  Även om allt talar för att ny batteriteknik kan göra bilarna billigare inom något år är besparingarna så stora redan i dag att det lönar sig att byta. Enda undantaget jag kan tänka mig är ett företag med redan betalda fordon. Men förbränningsmotorer är krångliga och går sönder, det måste man också ta med i sina kalkyler.

Han menar vidare att många kan tjäna på att se över vilka transportbehov företaget faktiskt har. Behöver exempelvis alla snickare en transportbil eller en liten skåpbil eller klarar några sig med ett mindre fordon? Körs fordonen 20, 40 eller 60 mil om dagen? Körs de i städer eller på landsbygden? Körs de rent av i zoner där fossildrivna bilar inte får köras?

– När man kartlagt vad företaget behöver är det dags att kontakta bilföretagen och jämföra deras lösningar, säger Jesper Johansson.

Alternativa lösningar

Enligt Gröna Mobilister är elbilar det bästa i dag och framåt eftersom de alternativa bränsleformerna till bensin och diesel inte är praktiskt möjliga att erbjuda marknaden i den omfattning som krävs, har mycket krävande produktionsprocesser eller baseras på material/massor som kan användas till annat. Hit hör EVO100, vätgas och biodrivmedel som tas fram genom olika förruttnelseprocesser.

– Många kan ladda hemma och antalet snabbladdare ökar hela tiden. Elproduktionen är också mer miljövänlig än produktionen av fossila bränslen. Det bästa är förstås att välja leverantörer av el producerad miljövänligt i närområdet, fastslår Jesper Johansson och avslutar med ett tips:

– Har företaget en dieselbil som är avbetald rekommenderar vi att den används några år till om den tankas med HVO100. Det tar nästan bort hela klimatpåverkan från utsläppen.