Annons
Branschaktuellt Företagande Redovisning

Grönt ljus för ny hållbarhetsrapportering

Förbundsdirektör Roland Sigbladh i styrgruppen och Branschansvariga Lali Fjellström i projektgruppen. Master-student Mattias Weerasooriya som gör sin praktik inom NSRS-projektet. Srf konsulterna är mycket djupt inblandade i utformandet av den nya, nordiska standard för hållbarhetsrapportering som nu lanseras: NSRS. Den riktar sig till små och medelstora företag. Själva rapporteringen är Excel-baserad för enklast möjliga hantering.
Text: Håkan Edvardsson

– Större bolag har länge haft helt andra möjligheter att göra den allt viktigare hållbarhetsrapporteringen. Idén var redan från början att NSRS skulle vara lättarbetat, innehålla mätbara mål och bidra med nya insikter till företagen som använder det. Det är insikter om den egna verksamhetens hållbarhet ur flera olika perspektiv, som också gör det möjligt att tjäna pengar på sitt hållbarhetsarbete, säger Lali Fjellström.

Kort efter lanseringen kommer utbildningar i NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard). Mattias Weerasooriya understryker att de blir mycket handgripliga och innehåller gott om exempel. Allt vilar på beprövad vetenskaplig grund (GRI – Global Reporting Initiative).

Weerasooriya läser mastersprogrammet i internationella samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Stockholms universitet och gör sin praktik vid Srf konsulterna fram till årsskiftet. Roland Sigbladh och Lali Fjellström har jobbat med omvärldsförankring och analys i arbetet med NSRS. Weerasooriya har varit handgripligen inblandad i arbetet med texter, tabeller och funktioner. Och i dialog med olika intressenter.

Enkelt gränssnitt

– Alla redovisningskonsulter och lönekonsulter känner igen sig i Excel-miljön och kan arbeta i den. Det är också lätt att skrolla och klicka sig fram i programmet. Det är smidigt att göra en bra hållbarhetsrapport i programmet.

Weerasooriya har även haft kontakt med de redovisningskonsulter som jobbat i pilotversioner av NSRS. Deras synpunkter har vägt tungt och lett till justeringar.

– Vi ska också säga att en standard aldrig blir ”klar.” NSRS kommer löpande att justeras och förfinas i takt med ny lagstiftning, nya tolkningar och feedback från användarna. Det gäller även till följd av ändrade krav från EU:s sida.

Tre huvudperspektiv

Verktygslådan när du jobbar i NSRS innehåller: grunderna, rapportkraven, nybörjarmanual för implementering, nybörjarmanual för verktygen, rapportindex för nybörjare, ordlista, annex och exempel på en rapport.

Hållbarhetsrapporten i NSRS görs under tre huvudrubriker:

Miljömässig hållbarhet. Vilket samlat avtryck på miljön har vårt företag? Vilka direkta utsläpp gör vi? Detta omfattar allt från företagets energiförbrukning till val av pappershanddukar på besökstoaletten.

Social hållbarhet. Internt och externt. Hur ser exempelvis sjukfrånvaro, personalomsättning, uttag av föräldraledighet och vår samverkan med samhället ut?

Ekonomisk hållbarhet. Det redovisningskonsulterna arbetat med i alla tider. Koll på kassaflöde, likviditet, lån, skuldsättningsgrad, soliditet, avsättningar, inbetalningar och så vidare.

Mattias Weerasooriya och Lali Fjellström har både medverkat i framtagandet av NSRS, Nordic Sustainability Reporting Standard.

Fem argument för NSRS.

  • Hållbarhetsrapportering krävs för att möta marknadens och lagstiftarens krav.
  • Öppnar nya affärsmöjligheter och tjänster för redovisningskonsulter.
  • Bra för företagets branding internt och externt.
  • Ett krav för att locka framtidens arbetskraft.
  • Det handlar om att förbättra din och alla andras framtid.

Mer information: NSRS >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons