– Större bolag har länge haft helt andra möjligheter att göra den allt viktigare hållbarhetsrapporteringen. Idén var redan från början att NSRS skulle vara lättarbetat, innehålla mätbara mål och bidra med nya insikter till företagen som använder det. Det är insikter om den egna verksamhetens hållbarhet ur flera olika perspektiv, som också gör det möjligt att tjäna pengar på sitt hållbarhetsarbete, säger Lali Fjellström.

Kort efter lanseringen kommer utbildningar i NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard). Mattias Weerasooriya understryker att de blir mycket handgripliga och innehåller gott om exempel. Allt vilar på beprövad vetenskaplig grund (GRI – Global Reporting Initiative).

Weerasooriya läser mastersprogrammet i internationella samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Stockholms universitet och gör sin praktik vid Srf konsulterna fram till årsskiftet. Roland Sigbladh och Lali Fjellström har jobbat med omvärldsförankring och analys i arbetet med NSRS. Weerasooriya har varit handgripligen inblandad i arbetet med texter, tabeller och funktioner. Och i dialog med olika intressenter.

Enkelt gränssnitt

– Alla redovisningskonsulter och lönekonsulter känner igen sig i Excel-miljön och kan arbeta i den. Det är också lätt att skrolla och klicka sig fram i programmet. Det är smidigt att göra en bra hållbarhetsrapport i programmet.

Weerasooriya har även haft kontakt med de redovisningskonsulter som jobbat i pilotversioner av NSRS. Deras synpunkter har vägt tungt och lett till justeringar.

– Vi ska också säga att en standard aldrig blir ”klar.” NSRS kommer löpande att justeras och förfinas i takt med ny lagstiftning, nya tolkningar och feedback från användarna. Det gäller även till följd av ändrade krav från EU:s sida.

Tre huvudperspektiv

Verktygslådan när du jobbar i NSRS innehåller: grunderna, rapportkraven, nybörjarmanual för implementering, nybörjarmanual för verktygen, rapportindex för nybörjare, ordlista, annex och exempel på en rapport.

Hållbarhetsrapporten i NSRS görs under tre huvudrubriker:

Miljömässig hållbarhet. Vilket samlat avtryck på miljön har vårt företag? Vilka direkta utsläpp gör vi? Detta omfattar allt från företagets energiförbrukning till val av pappershanddukar på besökstoaletten.

Social hållbarhet. Internt och externt. Hur ser exempelvis sjukfrånvaro, personalomsättning, uttag av föräldraledighet och vår samverkan med samhället ut?

Ekonomisk hållbarhet. Det redovisningskonsulterna arbetat med i alla tider. Koll på kassaflöde, likviditet, lån, skuldsättningsgrad, soliditet, avsättningar, inbetalningar och så vidare.