– Företagen ska inte behöva lära sig något speciellt. Däremot är det viktigt att de använder affärssystem som säkrar informationen de delar med sig till oss, säger Anette Backlund, avdelningschef vid administrativa avdelningen på Skatteverket.

Ett exempel på Skatteverkets ambition med stor enkelhet och hållbara processer är att affärssystemen kontinuerligt förses med korrekt lagstiftning genom programuppdateringar. Det hör till visionen om programmerbar lagstiftning, även kallat Rule as Code. Just nu testas dessa tekniska lösningar (API:er) inom representationsreglerna. En demoversion kan vara färdig i slutet av 2021.

– Ett annat arbete som påverkar bland annat redovisningskonsulterna är de nya tjänster man kan göra som ombud, genom ombudshantering via API. Det branschen själv kan bidra med i detta sammanhang är att komma med synpunkter på vad som skulle göra det ännu bättre för företagarna, alltså deras kunder, och de själva. Det kan exempelvis gälla hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv, konstaterar Anette Backlund.

Tänker långsiktigt

Skatteverket har valt ”Hållbar och utvecklande verksamhet” som ett av sina sex fokusområden i sin verksamhetsplan. Bland de kortsiktiga målen för 2021 finns allt från mer miljövänliga, tillgängliga och flexibla lösningar för arbete, till ökad cirkularitet, färre tjänsteresor, utvecklat ledarskap och arbetsgivarprofilering.

– Skatteverket omvärldsbevakar och genomför benchmarking genom att delta i olika nätverk med andra myndigheter. Bland annat är vi medlemmar i GD-Forum som är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, i statsförvaltningen. Inom GD-Forum samverkar och driver svenska myndigheter tillsammans arbetet för att nå målen i agendan, berättar Anette Backlund.

Ett exempel på detta är att Skatteverket, Kronofogden, Valmyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) samverkar när det gäller drift av ”standardtjänster” vilket ger Skatteverket skalfördelar. Myndigheterna delar på kostnader och investeringar och de andra myndigheterna får Skatteverkets IT-säkerhet på köpet. Företag och medborgare får en smidigare hantering med krav på färre kontakter.

Djupa samarbeten

Anette Backlund understryker att samarbete är centralt i Skatteverkets hållbarhetsarbete. Det betonas också i den hållbarhetsutredning man gjorde våren 2021. Där konstateras att Skatteverket arbetar med följande dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig.

– Vi har allra störst möjlighet att bidra till målen i Agenda 2030 genom vår kärnverksamhet. Som myndighet påverkar vi samhällets alla invånare, företag och offentligt finansierade institutioner. I Agenda 2030 trycker man på vikten av att insatserna ska genomföras i partnerskap, så samarbeten är något vi gärna ser mer utav när det gäller aspekter av hållbarhet, avsluter Anette Backlund.