Det konstaterar Lali Fjellström, branschansvarig redovisning vid Srf konsulterna, som fanns på scen på Grand Hôtel i Stockholm under denna branschdag för ekonomichefer. En dag komplett med föreläsningar, paneldiskussion och mingel. Mest allmänt känd bland de som föreläste är sannolikt Micael Dahlén, författare, föreläsare och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Tema för dagen var digitalisering och hållbarhet och det är ju mycket aktuellt för vår bransch. Det kan lätt bli fluffigt, många ord och planer när man pratar hållbarhet. Publiken på plats uppskattade att det nu finns ett konkret verktyg som NSRS att använda sig av, och att sådana som vi kan bli bryggan till den hållbarhetsredovisning de vill göra, och inser att de nu måste göra. Det fick jag också bra feedback på efteråt, berättar Lali Fjellström.

NSRS står för Nordic Sustainability Reporting Standard och är skräddarsytt för små och medelstora företag i Norden. Läs mer.