Utsläppsrätter från industriproduktion är ett tredje exempel på hur politikerna använder skattesystemet för att styra samhället i den riktning väljarna vill.

– Frågan är om inte skattesystemet är det allra viktigaste styrmedlet vi har. Dess utformning påverkar oss alla och vilka val vi gör. Dessutom kan det ske relativt snabbt. Det är bara att titta på förmånsbeskattningen och hur den styr valen av tjänstebil. Den låga skatten på elbilar jämfört med den höga på större dieselbilar påverkar i allra högsta grad hur företagens bilpark ser ut.

Hållbar besparing

Exakt hur mycket ett företag tjänar på att exempelvis sluta köra fossilfritt varierar från företag till företag. Men klart är att det är en hållbar omställning, både för företaget och samhället.

– Att man gör någon form av hållbarhetsredovisning, exempelvis enligt NSRS, blir allt viktigare. Det är inte bara politiken som styr åt det hållet, det gör också marknaden. Den företagare som tycker det är svårt att få ordning på variablerna kanske väljer att ta hjälp en redovisningskonsult, säger Mats Brockert.

Färska förmåner

Ett lagförslag kan göra det möjligt för företag att tillhandahålla sina anställda förmånen av fri cykel till ett reducerat förmånsvärde, så kallad cykelförmån. Tanken är att ytterligare minska bilkörande och samtidigt bidra till folkhälsan genom ökat motionerande. Lagen kan börja gälla 1 januari 2022.

– En del förslag på skatteområdet kan närmast liknas vid signalpolitik, men det behöver inte vara något dåligt i sig. Det finns ett värde i att staten är tydlig med vad som premieras, exempelvis hållbarhet, säger Mats Brockert och tillägger:

– Det enda långsiktigt hållbara för företagen är naturligtvis att alltid hantera alla sina skatter korrekt. Och komma ihåg att det även kan finnas ekonomiska fördelar med att hålla sig à jour med vilka bidrag och skattereduktioner som skattelagstiftningen erbjuder.