– Vår hemmaplan har alltid varit hållbarhet, även om vi inte har uttryckt det så i alla tider. Den ekonomiska hållbarheten har vi jobbat med så länge vi har funnits som organisation. På senare år har vi breddat och växlat upp hållbarhetsperspektivet och presenterar inom kort NSRS-standarden, en standard för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag.

Under eventet utsågs även pristagarna i Visma Accounting Awards 2021. I kategorin ”Kundernas pris” vann JDG Revision, Uddevalla, och i kategorin ”Medarbetarnas pris” segrade Alcea, med kontor i Åkersberga och Norrtälje.