Srf konsulternas policy arbetades fram våren 2021. Det är riktlinjer som styr hur organisationens medarbetare ska arbeta mer hållbart. Och perspektivet är både brett och långsiktigt.

– Det var väldigt länge sedan man ringde någon som kom och ”fixade” en hållbarhetspolicy. Idag inser man att det är ett dokument vars processer måste ingå i affärsplanen och verksamhetsplanen, betonar Madeleine Bäck och fortsätter:

– Jobbet börjar med en grundlig kartläggning. Där ingår att företagets intressenter, exempelvis medarbetare, kunder, leverantörer och ägare intervjuas.

Viktigaste frågorna

Intervjuerna sammanställs och de faktorer som är viktigast för hållbarhetspolicyn och har störst bäring på företagets/organisationens affär/verksamhet blir basen för vad som bör göras.

– Därefter måste man bestämma hur det ska göras och när man vill se resultat. Ett exempel: Är sjukskrivningar ett problem för vår sociala hållbarhet? Då vill vi minska dem med 50 procent på tre år. Men då ska vi också skriva in i affärsplanen att det följs upp första och andra året. Och så ska vi räkna på vad utfallet betyder ekonomiskt för företaget.

Helt nödvändigt

Goodpoint är ett Sveriges ledande konsultbolag inom hållbarhetsarbete. I år firar de 40 år. De ser att allt fler företag, även mindre, vill göra en hållbarhetspolicy. Skälen kan vara rent altruistiska eller affärsmässiga, oftast är det en kombination av de båda.

– Det företag som vill fortsätta leverera sina varor eller tjänster måste ha en hållbarhetspolicy som visar hur de påverkar sin omgivning, och hur de arbetar för att minska den påverkan.  Annars kommer kunderna att välja en annan leverantör och morgondagens talanger kommer att välja någon annanstans att jobba. Det är ingen gissning, marknaden är redan där.

Stark affärsidé

Med tanke på den höga och stigande efterfrågan på hållbarhetspolicy och påföljande hållbarhetsredovisning ser Madeleine Bäck ”utan den minsta tvekan” stora möjligheter till nya affärer för Auktoriserade Redovisningskonsulter.

Yrkespersoner vana att hjälpa sina kunder sätta mål, analysera utfall och föreslå vägar vidare är väl lämpade att även hantera hållbarhetspolicyer och dess mål. För, som Madeleine konstaterade inledningsvis, en hållbarhetspolicy påverkar och förädlar hela verksamheten. Hon avslutar:

– Arbetet leder i princip alltid till en organisationsförändring eftersom insatsen innebar en genomlysning av det viktigaste för företaget. Då upptäcker man saker som gör jobbet mer kostnadseffektivt och därmed även mer ekonomiskt hållbart. Det måste vara en rätt bra tjänst att erbjuda sina redovisningskunder. Alldeles oavsett hur miljömedvetna de är.

Utifrån Srf konsulternas hållbarhetspolicy finns nu en branschanpassad mall för din egen verksamhet att ladda ner på Mina sidor för medlemmar eller anslutna med servicepaket.

Ladda ner Srf konsulternas mall för Hållbarhetspolicy >>