Annons
Branschaktuellt Redovisning

Hållbarhetsstandard för SME kan snart bli verklighet

EFRAG:s styrelse för hållbarhetsrapportering har godkänt ett utkast till frivillig standard för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag. Hur påverkar det vår nordiska standard NSRS och vad innebär det för företag som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete? Vi reder ut och förklarar.
Text: Therese Slettengren

Vad händer nu?

Förslaget från EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ska nu godkännas och lämnas in till EU-kommissionen i november 2024. Därefter ska förslaget behandlas och godkännas av EU-kommissionen.

Varför behövs en enklare hållbarhetsstandard för små och medelstora företag?

Onoterade små och medelstora företag omfattas ännu inte av hållbarhetsdirektivet, CSRD. Men många av dessa företag kan få förfrågningar om hållbarhetsinformation från kunder, banker, investerare eller andra intressenter, samt från större företag som omfattas av CSRD.

Den frivilliga standarden som EFRAG tar fram är avsedd att göra det enklare för små och medelstora företag att få fram sådan hållbarhetsinformation på ett effektivt och proportionellt sätt och därigenom underlätta deltagandet i omställningen till en hållbar ekonomi.

Vad händer med NSRS?

Många undrar säkert vad som händer med den nordiska standarden för hållbarhetsredovisning, NSRS– Nordic Sustainability Reporting Standard.

Företag som vill hållbarhetsredovisa kommer att kunna använda NSRS även framöver, eftersom den nya frivilliga standarden från EFRAG bygger på NSRS. Övergången till en europeisk standard kommer därför också att gå smidigt.

Oavsett hur den framtida standarden kommer att utformas är det viktigt för företag att fortsätta med, eller att komma igång med sin hållbarhetsrapportering så snart som möjligt. NSRS erbjuder redan ett väl etablerat verktyg för företagens hållbarhetsresa. Därför är det viktigt att inte vänta på den kommande europeiska standarden, utan att fortsätta arbetet utifrån NSRS.

Vilka ska hållbarhetsredovisa enligt NSRS?

Redovisningskonsulter som vill öka värdet för kunder som är små och medelstora företag och som vill säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet i den gröna övergången hos både den egna och kundföretagens verksamheter.

Så kommer du i gång med hållbarhetsarbetet

Srf konsulterna och styrelsen för NSRS har lanserat NSRS Entry-nivå, ett nytt och förenklat verktyg speciellt utformat för att hjälpa små och medelstora företag att komma igång med sin hållbarhetsresa. NSRS Entry-nivå är en förenklad variant av NSRS Nivå 1 och är därför lämplig att börja med. När du väl kommit igång kan du gå över till Nivå 1.

Är du redo att påbörja en hållbar omställning redan nu? Anmäl dig till vår kurs i hållbarhetsredovisning!

Det viktigaste med hållbarhetsrapportering är att komma igång så snabbt som möjligt, säger Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning på Srf konsulterna.

Nyttiga länkar:

Kurs: Hållbarhetsredovisning, NSRS Entry-nivå >>

Hållbarhetsredovisning för företag (srfkonsult.se)

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons