Annons
Redovisning

Höjda gränser för rot och rutavdrag från den 1 juli

Riksdagen har beslutat att tillfälligt höja gränserna för rotavdraget. Samtidigt införs även separata tak för rotavdraget respektive rutavdraget. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2024. Vad innebär det för dig som erbjuder tjänster inom dessa områden?
Text: Therése Allard
Annons

Nya gränser för rot- och rutavdrag

Regeringen aviserade redan under hösten 2023 att rotavdragen behövde höjas. Detta för att tillfälligt främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen. Nu är de nya reglerna beslutade av Riksdagen. Inga förändringar införs beträffande vilka arbeten som omfattas av rot- och rutavdragen eller vad som i övrigt krävs för skattereduktion.

De nya reglerna är tillfälliga. De träder i kraft den 1 juli 2024 och upphör att gälla vid utgången av december 2024.

Detta gäller:

• Under beskattningsåret 2024 ska taket för rotavdrag vara 75 000 kronor per person och 75 000 kronor per person för rutavdraget. Det är de totala gränserna för hela beskattningsåret som förändras.

• Fram till den 30 juni 2024 får högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag. Fram till och med den 30 juni gäller de ”gamla” reglerna. Efter den 1 juli höjs taket för rotavdrag och två separata tak införs.

• Bestämmelserna får tillämpas på hushållsarbete som har betalats, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits och hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration under beskattningsåret 2024.

Exempel

En privatperson köper tjänster och får rutavdrag med 40 000 kronor och rotavdrag med 30 000 kronor under första halvåret 2024.Till och med den 30 juni kan högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag.

Efter det att lagändringen har trätt ikraft den 1 juli kan personen få ytterligare rotavdrag med 45 000 kronor (max skattereduktion för hela 2024 för rotavdrag är 75 000 kronor och utnyttjad skattereduktion 30 000 kronor).

När det gäller rutavdrag har personen ytterligare 35 000 kronor att utnyttja under det andra halvåret.

Ansök i tid

Den 31 januari 2025 är sista dagen för företag som har som har utfört rot- och rutarbeten att begära utbetalning från Skatteverket för de arbeten som dina kunder har betalat under 2024. Missa inte att ansöka om det i tid! Det är en definitiv ansökningstidpunkt och ansöker man inte i tid har företaget inte möjlighet att få ersättningen från Skatteverket för det utförda arbetet. 

Fler förslag på gång

Under våren har även Finansdepartementet skickat ut ett förslag på remiss som innebär att dessa tillfälliga regler om separata tak ska göras permanenta. Det innebär att det kommer att finnas ett utrymme om 75 000 kronor per skattskyldig och beskattningsår att använda för köp av rutarbete samtidigt som det finns ett utrymme om 50 000 kronor per skattskyldig och beskattningsår att använda för köp av rotarbete. Detta innebär en förenkling för köpare av rot- och rutarbeten. Separata tak skulle kunna minska tröskeln för att köpa till exempel större rotarbeten då det endast är samma sorts arbeten som påverkar kvarvarande utrymme. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Detta förslag är en del av alla skatteförslag som Finansdepartementet har skickat ut på remiss inför budgetarbetet för 2025. Läs hela förslaget här.

Läs mer om de tillfälliga reglerna i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Aktuella artiklar
Annons