Annons
Branschaktuellt Redovisning Skatt

Information från möte tre med Skatteverket med anledning av coronaviruset

Fredagen den 3 april hölls det tredje mötet på tre veckor mellan Skatteverket och branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR med anledning av effekterna av coronaviruset. 
Text: Mats Brockert
Annons

För tillfället händer det mycket på skatteområdet och framför allt går det fort. Riksdagen fattar nya lagar på löpande band och det gäller att snabbt försöka förstå hur de ska tolkas och vilka möjligheter lagarna ger. Utöver dessa nya lagar gör Skatteverket vad de kan inom gällande lagstiftning för att underlätta för företag. För att kunna vara med och påverka och få information har dessa möten med Skatteverket varit av största betydelse för branschen. På det senaste mötet behandlades fyra frågor, vilka kortfattat behandlas nedan.

Anstånd med att betala skatt och avgifter

Skatteverket lämnade en statusrapport om hanteringen av anstånd för betalning av skatt och avgifter. I dagsläget har det kommit in över 10 000 ansökningar som behandlas av 400 personer. Skatteverket har uppenbarligen gjort stora personalomflyttningar för att kunna klara anstormningen av anståndsansökningar. När det gäller anstånd enligt den tillfälliga lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall är det viktigt att anstånd inte kan begäras i förväg. Vidare ska det anges med vilket belopp som anstånd begärs. Enligt Skatteverket kommer det in en hel del ansökningar som är felaktiga i dessa avseenden, vilket föranleder extra arbete och förseningar av besluten.

Skatteverket meddelade vidare att inga krav skickas denna månad till kronofogden. Betalningskrav senast 26 mars kommer att få ett nytt betalningskrav den 27 april. Den ordinarie betalningsdagen för skatter och avgifter enligt skattedeklarationer den 14 april berörs inte idag av beslutet. Det återstår att se om det kan bli aktuellt att även skjuta på detta datum.

Förseningsavgift och eftergiftsgrunderna

Skatteverket har gjort bedömningen när det gäller frågan om befrielse från förseningsavgifter att det får anses oskäligt att ta ut förseningsavgift för deklarationer eller periodiska sammanställningar inom en månad efter sista deklarationsdatum. Villkoret är att sista deklarationsdatum är någon gång mellan den 12 mars och den 30 april.

Skatteverket har även beslutat om en automatisk förlängning av de enskilda anstånden. Däremot har det ännu inte fattats något beslut för de deklarationer som omfattas av byråanstånd. Det får dock anses högst troligt att vi kommer att få ett liknande beslut för dessa deklarationer.

Omprövningar arbetsgivaravgifter

Ett stort antal omprövningar förväntas med anledning av nya regler om nedsättning av arbetsgivaravgifter. Skatteverket ser helst att e-tjänsten används vid omprövning. Lämna inte bara den rättade uppgiften, utan lämna en helt ny deklaration med samtliga uppgifter.

Srf konsulterna framförde att det är viktigt att Skatteverkets information hur en omprövning ska hanteras blir klar och tydlig.

Informationsträffar och webbseminarier

Skatteverket anordnar webbseminarium som ger vägledning i de möjligheter som erbjuds inom skatteområdet med anledning av coronaviruset. Webbseminariet sker i form av en livesändning på cirka en timme. Antalet platser vid varje seminarium är 150. Seminarierna kommer också att spelas in och de blir därigenom tillgängligt för alla.

Skatteverket anordnar även lokala skatteträffar, till exempel ”Deklarera din enskilda firma”, ”Moms, så fungerar det” och ”Starta företag”. Dessa lokala informationsträffar är tillfälligt inställda fram till och med juli månad. Till dess erbjuds webbseminarier.

Här kan du se vilka webbinarier som erbjuds samt anmäla dig >>

Övrigt

Utöver dessa frågor fanns det utrymme för en allmän diskussion. Här lyftes bland annat en fråga i vad mån förmånsbeskattning kommer att ske vid stöttande av material och andra hjälpmedel för fortsatt arbete i den situation coronaviruset skapat. Vidare diskuterades om koncernbidrag kan jämställas med utdelning när det gäller tolkningen av reglerna om bidrag vid korttidsarbete samt vad som gäller för beskattning i Sverige för personal som ofrivilligt har vistats för lång tid här.

Så fort Skatteverket lämnat besked i dessa frågor kommer resultatet att redovisas på Srf konsulternas coronasida.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons