Annons

Premium

Branschaktuellt Redovisning

Juristen som driver PTL-fall till domstol: ”Kraven är inte rimliga”

– Som länsstyrelserna tolkar lagen i dag ska företagen förutse varje tänkbar situation där de riskerar att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Och redovisa åtgärder mot varje potentiellt scenario i detalj. Mig veterligt finns det ingen likhet till det i svensk lagstiftning, säger juristen Filip Tedebo-Odell som rådger och företräder ett antal företag som överklagat sina sanktionsavgifter.
Text: Håkan Edvardsson

Biträdande jurist Filip Tedebo-Odell arbetar på Advokatfirman Titov & Partners i Stockholm. Byråns processgrupp har upprättat en databas med samtliga beslut från länsstyrelsen som lett till sanktioner enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, allmänt kallad penningtvättslagen (PTL). I dag innehåller databasen fler än 100 beslut från 2018 och framåt, som förutom redovisningsbyråer även träffar exempelvis bilhandlare, klockhandlare och finansbolag. – Eftersom lagen i sin nuvarande form kom 2017 och tillsynen började på allvar under 2019, 2020 är det först nu vi börjar få ärenden som når ända fram till kammarrätterna. Därmed börjar en praxis på hur…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!
– Företagen förväntas tänka ut, beskriva och applicera tänkbara brottsliga tillvägagångssätt riktade mot sin egen verksamhet. Och hur allt detta ska förhindras. Vi anser inte att detta är rimligt och har begärt att domstolen prövar det, säger Filip Tedebo-Odell, jurist vid Titov & Partners.

Juristens råd

Avsätt tiden som krävs.

Sätt dig in lagstiftningen.

Jobba aktivt med frågorna.

Uppfyll kraven löpande.

Osäker? Ta hjälp av en expert.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons