Bokföringsnämnden (BFN) har under ett par år arbetat med en större översyn av K2 och K3-regelverken. Nu är de föreslagna ändringarna på remiss. Förslagen innehåller såväl nyheter som förtydliganden och förbättringar. Om förslagen genomförs kommer det innebära att många mindre företag inte längre kan tillämpa K2 utan blir hänvisade till K3.